Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 7

На кафедрі теорії та методики технологічної освіти працюють 7 проблемних груп:

1. Проблемна група з теми: „Естетичне виховання студентів засобами народних промислів” (науковий керівник: проф. Титаренко В.П. – 10 студентів).

2. Проблемна група з теми: „Теоретико-методичні аспекти організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання” (науковий керівник: проф. Цина А.Ю. – 10 студентів).

3. Проблемна група з теми: „Педагогічні основи процесу формування понять учнів в опануванні графічною грамотою” (науковий керівник: доц. Гриценко Л.О. – 10 студентів).

4. Проблемна група з теми: „Перспективи екологічної конверсії аграрного виробництва” (науковий керівник: доц. Титаренко О.О. – 10 студентів).

5. Проблемна група з теми: „Вивчення нових художніх технік” (науковий керівник: доц. Яценко Л.І. – 10 студентів).

6. Проблемна група з теми: „Відродження традицій української народної кухні та використання їх у сучасній кулінарії” (науковий керівник: доц. Кудря О.В. – 10 студентів).

7. Проблемна група з теми: „Проблемні аспекти сучасних харчових технологій” (науковий керівник: доц. Бурбак А.М. – 10 студентів).

29 вересня 2012 р. студенти факультету під керівництвом викладачів кафедри взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: Науково-методичні основи становлення професійної і технологічної освіти в освітньому просторі України. 

Кафедра здійснює наукове та науково-технічне співробітництво із такими закордонними організаціями :

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Росія

Воронезький державний педагогічний університет

Організація та здійснення наукового співробітництва в галузі науково-дослідницької діяльності з питань педагогіки і технологій

29 вересня 2009 р.

Публікації викладачів

Україна

Донбаська державна машинобудівна академія

Подальший розвиток педагогічної освіти в Україні

6 грудня 2011 р.

Публікації педагогічних працівників, проведення конференцій, семінарів; підвищення кваліфікації викладачів

Польща

Вища школа педагогічна в м. Лодзь

Організація та здійснення наукового співробітництва між викладачами та студентами

1 червня 2011 р.

Конференція

Викладачами кафедри у межах робочого часу виконується така тематика досліджень:

Загальна тема дослідження

Складові частини теми

Виконавці

1

Міжкафедральна тематика:

«Гуманізація педагогічної взаємодії учнів і вчителів у навчальних закладах України»

Теоретичні основи формування естетичної культури майбут-нього вчителя трудового навчання

Теоретико-методичні аспекти організації проектно-техноло-гічної діяльності учнів на уроках трудового навчання

Етнодизайн Полтавщини

Титаренко В.П.

Савенко І..В.

Цина А.Ю.

Срібна Ю.А.

Гриценко Л.О.

Гладкий М.О.

Кіросір Л.М.

Титаренко О.О.

Титаренко В.П.

Гладкий М.О.

Кіросір Л. М.

Савенко І.В.

Упродовж навчального року на кафедрі була опублікована монографія Титаренко В.П. Естетична культура сучасної молоді: українські народні промисли : [Монографія] / В.П. Титаренко. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 528 с. і навчальний посібник з грифом МОН України Титаренко В.П. Народні промисли України / Титаренко В.П. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 524 с. – (надано гриф МОН України).

Викладачі кафедри взяли участь у 40 наукових семінарах та конференціях.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри у 2012 році:

1. Провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні аспекти професійної і технологічної освіти» (жовтень 2012 р.);