Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 5

6. Націлювати студентів при виконанні дипломних робіт та проектів здійснювати дослідно-експериментальні дослідження представлених на захист авторських розробок.

7. Студентам, які проявили під час виконання та захисту дипломних робіт, здібності до творчої науково-дослідної роботи в галузі методика навчання технологій і профільного навчання надати рекомендації щодо подальшого вступу до магістратури.

2. СЛУХАЛИ: інформацію заст. декана з педагогічної практики доц. Хлопова А.М. про організацію та проведення практик у літній період

Згідно з навчальним планом та графіком начального процесу на 201-2012 навчальний рік буде проведено «Виробничу практику у літніх навчально-виховних закладах» для студентів ІІІ курсу груп ТД-31,32 факультету технологій та дизайну денної форми навчання у такі місця проходження практики: дитячі оздоровчі заклади Полтавського району, Котелевського району, м. Бердянська, Новосанжарського району, Миргородського району, Гадяцького району, м. Карлівки, Семенівського району, м. Гребінки,, м. Полтави.

Технологічну практику в промисловості для студентів 2 курсу факультету технологій та дизайну заплановано провести з 11.06 по 22.06.2012р.у таких установах і виробництвах:

-  Група ТД-21 у ПРАТ «Експериментально-механічний завод», методист асист. Гладкий М.О.;

-  Група ТД-22 у навчально-виробничих майстернях факультету технологій та дизайну, методист асист. Кіросір Л.М.;

-  Група ПН-23 ПП «Марюхніч Л.Л.», методист доц. Савенко І.В.;

-  Група ПН-24 ЗАТ Фірма «Ворскла», методист асист. Чорнусь С.М.

-  Група ПН13 ПП «Плигач», методист доц. Борисова Т.М.

Крівники практики пройшли інструктаж із техніки безпеки та охорони праці в інженера з охорони праці університету та провели такі інструктажі зі студентами-практикантами, зареєструвавши їх у журналі відповідного зразка.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до виконання.

3. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету технологій та дизайну проф. Титаренко В.П. про підготовку до нового навчального року.

До нового навчального року необхідно всім викладачам переглянути та уточнити, доповнити навчальні комплекси. Підготувати науково-методичну базу, робочі навчальні програми для студентів 2-го курсу заочного відділення за вимогами кредитно-модульної системи навчання (Болонський процес).

Провести косметичний ремонт (підклеїти шпалери, пофарбувати вікна в аудиторії 217), провести ремонт столів, стільців, шаф у навчальних аудиторіях та лабораторіях, в кімнатах кафедр.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до виконання.

4. СЛУХАЛИ: інформацію проф. Цини А.Ю. про роботу кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Кафедра теорії та методики технологічної освіти здійснює підготовку фахівців зі спеціальності Технологічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедра забезпечує навчальний процес із 34 навчальних дисциплін і здійснює методичне керівництво практиками: технологічна практика в промисловості (ІІ курс), практика з фахових методик (ІІІ курс), педагогічна практика (ІУ, У курс), науково-педагогічна практика (УІ курс).

Колективом кафедри та окремими викладачами в 2011-2012 н.р.були отримані такі нагороди, почесні звання, відзнаки, премії, гранти:

Титаренко В.П., Титаренко О.О. – лауреати обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» нагороджені за книгу «Сучасне сільськогосподарське виробництво» в номінації «Краще навчальне видання та підручники», дипломом ІІІ ступеня;

Титаренко В.П. нагороджена за підготовку переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

Титаренко В.П. нагороджена за прилучення молодого покоління до відродження національних традицій Полтавського краю за творчу співпрацю в проведенні щорічного районного учнівського свята народної творчості «Вишиванка».