Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 8

4. Підготувати і надрукувати монографію.

5. Підготувати і надрукувати викладачами кафедри 12 наукових статей у фахових виданнях.

6. Викладачам кафедри продовжувати роботу над новою держбюджетною темою «Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технологій в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки».

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1. Організація наукових досліджень та використання їх результатів на кафедрі теорії та методики технологічної освіти має певні труднощі через відсутність доступу до локальних мереж та Інтернет-ресурсів бібліотек наукових установ та організацій.

2. Відсутність спеціального дослідного обладнання та устаткувань у проведенні наукових досліджень.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. З метою покращення наукових досліджень на кафедрі теорії та методики технологічної освіти здійснити  підключення до Інтернет-мережі лабораторії інформатики та обчислювальної техніки факультету технологій та дизайну та придбати спеціального обладнання для проведення наукових досліджень.

5. РІЗНЕ.

5.1. СЛУХАЛИ: Інформацію декана факультету проф. Титаренко В.П. про призначення іменних стипендій на І півріччя 2012-2013 н.р.

 За підсумками успішності студентів факультету рекомендувати призначити іменні стипендії:

стипендію Президента України – Гирі Інні Олександрівні (1097011), студентці групи ТД-42;

стипендію імені А.С. Макаренка – Галамбош Габріеллі Василівні (1107083), студентці групи ТД-32;

Студентки навчаються на «відмінно».

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій раді університету призначити іменні стипендії на І півріччя 2012-2013 н.р. студенткам факультету технологій та  дизайну:

·  Гирі Інні Олександрівні (1097011), студентці групи ТД-42 – стипендію Президента України;

·  Галамбош Габріеллі Василівні (1107083), студентці групи   ТД-32;– стипендію імені А.С. Макаренка

 Голосували одноголосно.

5.2. СЛУХАЛИ: інформацію студентського декана Горюн Анни Вікторівни про претендентів від факультету на почесне звання «Студент року 2012» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У номінації за визначні успіхи у навчанні претендентом студентське самоврядування факультету технологій та дизайну визначило студентку ІІ курсу Галамбош Габріеллу Василівну.

Вона є відмінницею у навчанні та отримує іменну стипендію Президента України. Веде активну наукову діяльність, про що свідчать публікації:

Галамбош Г.В. Технологія виконання вишивки «хардангер» // Проблеми освіти і науки: стан, досягнення і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. 26 квітня 2011 р. – Полтава, 2011. – С. 194-199.

Галамбош Г.В. Писанки Закарпаття // Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 10–11 квітня 2012 р. – Полтава, 2012 (у друці).

Вона є активною учасницею студентського театру мод факультету технологій та дизайну. Її вишиті вироби стали окрасою виставок та мистецьких заходів міста та області. Свою майстерність з пластилінового розпису та писанкарства Г. Галамбош дарувала учням шкіл міста та області під час проведення мистецьких заходів до Дня міста та Великодніх свят, до Дня Українського козацтва.

У номінації за визначні успіхи у науковій діяльності претендентом визначена студентка ІV курсу Довгопола Марія Олександрівна, яка впродовж всіх років мала відмінні успіхи у навчанні, неодноразово брала участь у міжвузівських предметних олімпіадах зі спеціальності «Технологічна освіта» (у 2011 році відзначена грамотою за творчий підхід до презентації факультету, представлений досвід підготовки майбутніх учителів технологічної освіти, у 2012 році – посіла І місце).