Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну)

Страницы работы

Содержание работы

ПРОТОКОЛ № 10

засідання ради факультету технологій та дизайну

11червня 2012 року

Голова                                                                 Титаренко В.П.,

Секретар                                                              Цина А.Ю.

Присутні: проф. Бойко Алла Микитівна, доц. Борисова Тетяна Миколаївна, доц. Гриценко Лариса Олександрівна, доц. Калязін Юрій Володимирович, ст. гр. ПН -55 Каменська Оксана Олександрівна, асист. Кіросір Лідія Миколаївна, навч. майст. Клітна Ольга Володимирівна, доц. Кондель Володимир Миколайович, ст. викл. Кузьменко Павло Іванович, асист. Марченко Аліна Вікторівна,  зав. лаб. Нагорна Наталія Олександрівна, ст.. викл. Петренко Леся Миколаївна, навч. майст. Різник Оксана Олександрівна, доц. Савенко Ігор Васильович, ст. викл. Сергієнко Наталя Вікторівна, ст. гр. ТД-42 Телятник Сергій Валерійович, доц. Титаренко Ольга Олександрівна, доц. Тищенко Тетяна Михайлівна, доц. Хлопов Андрій Михайлович, доц. Хоменко Алла Василівна, доц. Цина Валентина Іванівна.

       Порядок денний

1. Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях.

Декан факультету технологій та дизайну проф. Титаренко В.П.

2. Організація та проведення практик у літній період

Заст. декана з педагогічної практики доц. Хлопов А.М..

3. Про підготовку факультету до нового навчального року.

Декан факультету технологій та дизайну проф. Титаренко В.П.

4. Про роботу кафедри теорії та методики технологічної освіти

Проф. Цина А.Ю.

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету технологій та дизайну проф. Титаренко В.П. про підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях

Підготовка до державного іспиту студентів стаціонарного відділення.

          Протягом року на факультеті технологій та дизайну розроблено графік читання оглядових лекцій, підготовлено відповідну документацію.

Головою та членами комісії проведена наступна робота:

– перевірено особові справи студентів–випускників щодо наявності атестатів, характеристик, тощо;

– перевірена навчальна та екзаменаційна документація ( екзаменаційні відомості, білети, програми, методичні рекомендації);

– випускників ознайомлено з „Положенням про державні екзамені у вищих навчальних закладах”;

– проведена нарада членів ДЕК та екзаменаторів з питань організації та критеріїв оцінювання відповідей студентів.

          У цілому можна відзначити належний рівень проведеної до державних іспитів підготовчої роботи.

Державний екзамен з трудового та професійного навчання та методики викладання та охорони праці складали студенти стаціонарного та заочного відділень 4 курсу факультету технологій та дизайну освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Державні екзамени «Трудове та професійне навчання та методики викладання та охорона праці» та «Професійне навчання» були комплексними і передбачав перевірку знань студентів з таких дисциплін: «Виробниче навчання», «Технологія швейного (деревообробного) виробництва», «Матеріалознавство», «Конструювання та моделювання виробів», «Практикум у навчальних майстернях», «Сучасне сільськогосподарське виробництво», «Нарисна геометрія та креслення», «Методика трудового та професійного навчання», «Основи охорони праці». Підготовка студентів з названих курсів тривала протягом 8 семестрів згідно навчальних планів для студентів спеціальностей 6.010103 – «Технологічна освіта» та 6.010104 «Професійна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

З метою кращої підготовки студентів до складання державного екзамену було проведено оглядові лекції та консультації для кожної групи.

Для проведення державних екзаменів були підготовлені комплекти білетів. Пакети білетів до державного екзамену були затверджені на засіданнях кафедр виробничо-інформаційних технологій та БЖД, основ виробництва та дизайну теорії,та методики технологічної освіти і складені згідно програм державного екзамену.

Державні екзамени засвідчили, що переважна більшість випускників виявила достатній рівень знань з даних курсів. Аналіз відповідей дає можливість стверджувати, що студенти добре засвоїли програмовий матеріал, оволоділи основними поняттями дисциплін, знають основні техніко-технологічні відомості з технологій обробки деревини, металів, текстильних матеріалів, технології вирощування рослин та догляду тварин, правил читання і виконання креслень, вміють аналізувати навчальні ситуації на уроках праці, оцінювати і порівнювати їх, володіють методами запобігання та захисту працюючих від дії небезпечних та шкідливих факторів.

Загалом краще студентам давалися відповіді на питання з технологічного практикуму у навчальних майстернях, сучасного сільськогосподарського виробництва, де необхідно було розкрити технології обробки різних матеріалів, агротехніку виробництва сільськогосподарських рослин і технології догляду тварин. Важче студентам було висвітлювати питання, які потребували глибоких теоретичних знань, широких узагальнень, порівняльного аналізу, а також вирішення практичних завдань.

Похожие материалы

Информация о работе