Процес утворення стібків та строчок, страница 5

Взаємне розташування петель у стібку, його структура залежать від натягу ниток, створюваного тарілковими гальмовими пристроями. При незначному натягу голкової нитки її петля виводиться петлею лівого петлителя на зріз оброблюваного виробу (обметувальний рядок). При максимальному натягу голкової нитки її петля скріплює зрізи виробу, а обметування їхній виконують тільки нитки петлителей (стачивающе-обметочний рядок).


Тема 1.8 Клейове з'єднання деталей одягу (2 год.)

План лекції:

1.  Теоретичні основи клейового способу з'єднання деталей одягу.

2.  Клейові матеріали, застосовувані при виготовленні одягу.

3.  Види клейових швів, застосовуваних при виготовленні одягу.

4.  Особливості технології одягу з застосуванням клейових матеріалів.

Теоретичні основи клейового способу з'єднання деталей одягу

Клейовий спосіб з'єднання являє собою процес, що дозволяє фізико-хімічним шляхом утворити з де­кількох шарів матеріалів систему, що працює як єдине ціле і підкоряється закономірності адгезионного взаємодії, що включає в себе стадії:

утворення безпосереднього контакту між поверхнями матеріалу, що склеюється, (суб­страту) і клейової речовини (адгезива);

прояву сил, що забезпечують міцне зчеплення в зоні контакту поверхонь адгезива і суб­страту;

формування когезійної міцності шаруючи адгезива, тобто клею. Здійснення всіх цих стадій у процесі склеювання забезпечує міцність клейового з'єднання в цілому. Основними моментами склеювання є: адгезія і когезія. Адгезія являє собою зв'язок (зчеплення) між приведеними в контакт матеріалами, що з'єднуються, і клейовою речовиною. Когезія - це зчеплення молекул і атомів клейової речовини між собою в обсязі тіла цієї речовини під дією сил притягання.

Існує кілька теорій адгезії, по-різному пояснююче формування зв'язку між клейовою речовиною і матеріалами, що з'єднуються:

механічна, відповідно до якої процес склеювання описується як проникнення рідкого клею в макро- і мікропори матеріалів, що склеюються;

-  адсорбційна, відповідно до якої міцність адгезионного з'єднання визначається межмоле-кулярньїми зв'язками;

-  електрична, в основі якої лежить представлення про подвійний електричний шар, що ви­никає при тісному контакті двох поверхонь (система адгезив-субстрат ототожнюється з конденсатором, що утвориться в результаті розходження електронної густини речовини адгезива і субстрату);

-  дифузійна, відповідно до якої утворення адгезионной зв'язку зводиться до дифузії цепоч-ньіх чи молекул їхніх ланок у чи субстрат взаємної дифузії полімерів.

Утворення міцної адгезионной зв'язку при склеюванні текстильних анізотропних матеріалів більш правильно пояснити наявністю механічних зчеплень клеячи з тканиною, а також сукупністю ад­сорбційних, дифузійних і з-лектрорелаксационньгх чи процесів проявом одного з них у більшому ступені в залежності від структури, хімічного складу і властивостей матеріалу і клеячи (адгезива і субстрату).

Клейові матеріали, застосовувані при виготовленні одягу

Вибір клейових матеріалів при виготовленні одягу визначається показниками якості клейових з'єднань, що утворяться, і залежить від

асортименту, призначення й обраної технології швейних виробів умов експлуатації одягу, способів відходу за виробами;

виду і властивостей використовуваних для одягу основних матеріалів (тобто матеріалів верха);

хімічного складу, фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей клейових матеріа­лів;

виду устаткування, застосовуваного для склеювання. До показників якості клейових з'єднань відносяться:

- їх товарний зовнішній вигляд (мінімальні зміни вихідного туші - приємності відчуття на ощупь, об'ємності структури, відтінку фарбування матеріалів, що склеюються; відсутність лас, «міхурів», пролеганий, заломів, заминов на лицьовій стороні основних матеріалів; відсутність міграції клейо-


вої речовини на лицьову сторону основних матеріалів і через прокладку; висока формоустойчи-вость);

-  нешкідливість при їхній експлуатації, збереженні і відході за ними для здоров'я людини;