Процес утворення стібків та строчок, страница 12

Ультразвукові зварювальні машини для з'єднання текстильних термопластичних матеріалів розді­ляються на машини послідовної і рівнобіжної дії. Основою зварювальних машин є ультразвукові коли­вальні системи різних типів. Для з'єднання тканин і трикотажних полотнин застосовуються установки БІНМ-1, БШМ-2, прес УПУ-1 для виготовлення петель і закріпок на деталях швейних виробів. Відомі і закордонні установки, наприклад, установка ИЗМ-300, що випускається фірмою «Брансон» (США), преси марки М-430, М-460, М-4І20 цієї ж фірми, прес 72 кл. фірми «Рисе» (США) і ін.

«+» Зварювання ультразвуком володіє поруч особливостей: тепло виділяється тільки в зоні шва, що сприяє високої швидкості зварювання і незначних змін властивостей матеріалу; зварювати можна за­бруднені поверхні, тому що всі сторонні частки віддаляються з зони шва завдяки едвиговим коливан­ням; підведення енергії можна здійснювати на значній відстані від місця зварювання, що дозволяє зва­рювати деталі у важкодоступних місцях; зварювати можна різні термопласти; з'являється можливість механізації й автоматизації процесів зварювання; виробничі процеси характеризуються економічністю і чистотою.

«-» Основними недоліками ультразвукового зварювального устаткування є: мала потужність ультра­звукового генератора, нестабільність якості зварених з'єднань, низька швидкість машин послідовної дії, мала площа зварювання в установках рівнобіжної дії, відсутність пристосувань і пристроїв для орієнта­ції оброблюваних виробів у робочій зоні.

Види зварених швів, застосовувані при виготовленні одягу


Параметри зварювання впливають на формування звареного шва. Утворення звареного з'єднання можливо тільки за умови виділення в зоні контакту визначеної кількості енергії.

При ультразвуковому зварюванні ця енергія виділяється в результаті коливання зварювального на­конечника під дією пружних сил, викликаних поширенням коливальних хвиль. Ефективне виділення необхідної кількості енергії зв'язано з наступними технологічними параметрами: амплітудою коливань зварювального наконечника; зусиллям його притиснення до поверхонь, що з'єднуються; потужністю коливальної системи; частотою імпульсів, що надходять, у зоні контакту; фіксованим зазором між ро­бочим інструментом і матеріалом, що зварюється; частотою обертання головного вала машини; тривалі­стю зварювання.

Оптимальні значення потужності при ультразвуковому зварюванні текстильних матеріалів знахо­дяться в межах 400-800 $т.

Частота коливань, застосовувана для ультразвукового зварювання текстильних матеріалів, дорівнює 22кгц (одна з дозволених для використання частот).

Основними параметрами, що визначають високочастотний процес зварювання, є: тривалість зварю­вання й охолодження, анодне чи напруга анодний струм, зусилля впливу електрода на матеріал.

Для забезпечення міцності важливо ввести в матеріал, що зварюється, визначена кількість енергії, що залежить від усіх зазначених параметрів режиму зварювання. Тому зміна одного з параметрів режи­му може компенсуватися зміною іншого так, щоб енергія, що вводиться, не змінювалася. Найпростіше робити цю компенсацію за рахунок зміни тривалості зварювання.

Раціональні параметри ультразвукового і високочастотного зварювання термопластичних текстиль­них матеріалів зазначені в таблиці 2.

У залежності від взаємного розташування деталей, що зварюються, розрізняють наступні види швів: стикові, накладні, стачние, крайові, оздоблювальні. У швейному виробництві найбільше поширення мають стачной і оздоблювальний шви. При виборі звареного з'єднання необхідно враховувати схему їх нагружения при експлуатації одягу. Стикові і накладні шви працюють на зріз і витримують великі на­пруги, що розтягують, перевищуючі, як правило, міцність ниткових з'єднань. Стачной шов працює на розшаровування і витримує менші напруги в порівнянні з накладним швом. Крайові й оздоблювальні зварені шви випробують мінімальні механічні навантаження.

Рішення питання про доцільність застосування зварених з'єднань при виготовленні одягу зв'язано головним чином з механічними властивостями цих з'єднань.