Процес утворення стібків та строчок, страница 11

Термоконтактний спосіб зварювання полягає в тому, що місце з'єднання термопластичнЬх матеріалів нагрівають до температури їхнього розм'якшення при безпосередньому контакті з нагріва-чем. Після охолодження на місці розм'якшення матеріалів утвориться зварений шов. Нагрівані - це еле­ктричні прилади, що мають різну форму і розміри в залежності від форми деталей і виду матеріалу, що зварюється. Для запобігання матеріалу від пропалювання і прилипання до металевої поверхні нагрівана, матеріали зварюють через спеціальні прокладки з папера типу кальки, листового целофану, тонкої плів­ки фторопласта-4 (тефлон). Термоконтактне зварювання може виконуватися ручним (за допомогою зле-ктроутюга, злектропаяльника, що нагріваються роликів) чи механізованим способом (на машині 8300 кл. фірми «Пфафф», Німеччина).

Для зварювання термопластичних плівок товщиною 0,25 - 1 мм, а також текстильних матеріалів з термопластичним полімерним покриттям доцільно використовувати як нагрівальний елемент паяльник клиноподібної форми, що у результаті розігріву внутрішніх поверхонь деталей, що зварюються, забез­печує в зоні контакту зварений шов з наступною його фіксацією притискними роліками (мал.1).


«+» Простота й економічність термоконтактного способу дозволяють використовувати його для зва­рювання тонких плівок і текстильних матеріалів із плівковим термопластичним покриттям при виготов­ленні спеціальної і деяких інших видів одягу.

«-» Істотними недоліками способу є: можливість перегріву поверхневого шару матеріалу, безпосе­редній контакт нагрівана з матеріалом і тиск його на матеріал, що приводить до видавлювання розплаву матеріалу в околошовной зоні і зниженню міцності з'єднань.

Високочастотний спосіб зварювання полягає в тому, що термопластичний матеріал міс­титься між двома металевими пластинами (електродами), до яких подається перемінний електричний струм від високочастотного генератора. Під дією електричного полючи заряджені частки, що утворять молекули полімеру, поляризуються внаслідок їхнього зсуву в напрямку електричного полючи. При змі­ні напрямку перемінного електричного полючи зсув зарядів полімеру запізнюється і для їхньої поляри­зації затрачається енергія, що виділяється у виді тепла усередині самого матеріалу. За рахунок цього тепла і тиску, що робиться електродами, відбувається зварювання. Під час зварювання деталі доторка­ються до холодної поверхні електродів і не прилипають до них.

Існують два способи високочастотного зварювання: рівнобіжний і послідовний (мал.2). Найбільший інтерес для швейної промисловості як найбільш продуктивний представляє рівнобіжний високочастот­ний спосіб зварювання, виконуваний звичайно на пресах.

У процесі високочастотного зварювання використовують змінні електроди, за допомогою яких утворяться зварені шви заданої конфігурації і розмірів.

Високочастотний спосіб зварювання можна використовувати при виготовленні петель, рельєфних оздоблювальних швів в одязі зі штучної шкіри, комірів, манжет, кишень чоловічих сорочок із синтетич­них тканин, для прикріплення емблем і аплікацій до деталей побутового і спеціального одягу.

«+» Високочастотний спосіб зварювання забезпечує герметичність і високу міцність зварених з'єд­нань, легко автоматизується.

«-» Недоліками цього способу є складність обслуговування високочастотного генератора, необхід­ність місцевої чи загальної екранізації.

Ультразвуковий спосіб зварювання заснований на перетворенні електричних коливань уль­тразвукової частоти, вироблюваних генератором, у механічні коливання зварювального інструмента з наступним процесом теплотворення. Це тепло розм'якшує матеріал, і при здавлюванні розігріті поверхні з'єднуються в зоні контакту (мал.З).

Область застосування ультразвукового зварювання більш широка в порівнянні з термоконтактной і високочастотної. Цей спосіб застосуємо для з'єднання текстильних матеріалів із усіх видів термоплас­тичних волокон (тканин і трикотажних полотнин): основних, підкладкових і утеплювачів. При зварю­ванні одержують різні по конфігурації і розміру рядка.