Процес утворення стібків та строчок, страница 13

Міцність стачного шва складає 20-30 % міцності основного матеріалу. При зварюванні синте­тичних матеріалів поверхневої щільності більш 200 г/м? і застосуванні робочих інструментів спеціаль­ної конструкції міцність зварених швів зростає в 1,5-2 рази і наближається до міцності ниткового шва. Залишкова деформація зварених швів при одноциклових іспитах у 1,5 рази нижче, ніж у нитко­вих з'єднань, а при многоциклових іспитах залишкова деформація ниткових з'єднань усього на 10 % нижче, ніж у зварених швів. Це підтверджує те, що зварені шви, як і ниткові, зберігають розміри і фор­му.

Зварені шви, виконані на різних матеріалах, мають меншу твердість (на 5-10 %), чим шви лан­цюгового стібка, і велику (на 10 %), чим шви човникового стібка.

Стійкість до стирання зварених швів у порівнянні з нитковими швами вище на 20 - 50 %. Це по­розумівається тим, що зварений шов безпосередньо не піддається стиранню в процесі експлуатації, то­му що зварений елемент як би потопає в матеріалі.

Таким чином, при з'єднанні деталей виробів із синтетичних тканин, що містять від 65 до 100 % термопластических волокон, зварені шви по своїх найважливіших експлуатаційних властивостях прак­тично рівноцінні нитковим швам і можуть бути застосовані при виготовленні швейних виробів різнома­нітного асортименту. Технічні вимоги до зварених швів викладені в розробленої ЦНИИШПом інструк­ції «Технічні вимоги до з'єднань деталей швейних виробів».

Таблица1 -

Области применения сварних соединений при изготовлении одежди.

Ассортимені

Волокно,

материал

Технологическая операция                          Вид

сварки


одежди

Ультра­звуковая

Високо­частотная

Термо-кон-

Пальто и плащі чоловічі  та жі­ночі

Капронове, полиефір-не

3' єднання деталей підкладки

+

+

-

Куртки усіх ви­дів

Те ж

3' єднання деталей підкладки, вистьо-буваняя деталей, крепленяя аппликації.

+

+

-

Костюм чолові­чий

«

3' єднання деталей підкладки виробу и підкладки кишень

+

+

-

Костюм     жіно­чий

«

3' єднання деталей підкладки й верха, стачування  витачек,  рел'єфов  и  т.д., виконання оздоблювальних рядків

+

+

-

Сорочки    чоло­вічі, блузки жі­ночі

Капронове,         поли-зфирне,     синтетичне (65%)     у     смесовій тканині

3' єднання деталей, обтачування дета­лей по контуру, закреплення низу ви­робу

+

-

-

Корсетні   виро­би

Капронове

3'      єднання      деталей,      крепленяя аппликації., мережива та інших оздоб­лень

+

+

-

Пальто, куртки, пиджаки

Штучна шкіра з тер­мопластичним       по­криттям

3' єднання деталей, обтачування дета­лей по контуру, виконання оздоблюва­льних рядків, тиснение

-

+

+

Рукавиці          и спецодяг

Матеріал стичним

с термопла-покриттям

3' єднання деталей, герметизація швів

-

+

+

Примітка. Знак «+» вказує на застосу Таблиця 2 - Раціональні параметри зва

вання, що рекомендується, того чи іншого виду зварювання ріованни синтетичних матеріалів

Матеріали, що зва­рюються

я я  94

Й     «     д

1 1

00    &,   О

і

м

н о

Е

н

Я  Ю

Параметри зварювання

Зварочне

зусилля,

Н

Тривалість зварювання,

с

Тривалість

охолодження,

с

Анодний струм,   або напруга

Полиамидні

УЗ

твч

БШМ-

1

АНИ

300

-400

25-40 250-300

0,015-0,018 1,0-1,5

0,5-4

0,2 - 0,3 А

Полизфирні

УЗ

твч

БШМ-

1

АНИ

600

-700

60-65 250-300

0,015-0,022

2-5

2-3

180-200 А

Змішані,  що     міс­тять 65 % синтети­чних волокон

УЗ

твч

БШМ-

1

АНИ

600

-800

65-80 250-300

0,03 - 0,04

3-5

2-3

0,3 А

Штучна шкіра

твч

АНИ

-

300

3-5

2

0,3 А

Два                   шара капронової тканини

твч

УЗП-

2500

-

400

1,2-2

1

0,5 А

и синіеіичнии у плювач    (для    е стьобування)

твч

УЗП-

6000А

-

400

4,3

1,5

0,5 А