Процес утворення стібків та строчок, страница 2

Опустивши в крайнє нижнє положення (мал.1, а), голка починає рухатися нагору. При цьому з боку короткого желобка за рахунок тертя об тканину голка утворить петлю з голкової нитки. Човник, роблячи рівномірний обертальний рух проти вартовий стрілки, своїм носиком підходить до голці з боку короткого желобка і захоплює петлю голкової нитки. Голка в цей час виходить із тканини, а човник, продовжуючи обертання, розширює захоплену петлю. Вушко важеля нитепритягивателя 1 переміщається вниз, забезпечуючи слабину нитки човнику. Розширена петля голкової нитки одержує розворот (мал.1, б). Ділянка нитки Н, проведений через вушко голки, у цей час проходить із внутрішньої сторони шпульки 3 (мал.1, в). Друга ділянка цієї нитки проходить із зовнішньої сторони шпульки. Коли петля голкової нитки буде обведена навколо шпульки 3 (мал.1, г), вушко важеля нитепритягивателя 1 підніметься і підтягне петлю голкової нитки. Відбудеться зменшення петлі і вихід її з зони човника. Після того як петля буде виведена нитепритягивателем із зони човника, стібок затягнеться в середині тканин, що сточуються. Рейка 4 у цей час переміщає тканину. Човник 5 (мал.1, д) продовжує обертання проти вартовий стрілки, роблячи неодружений хід. За цей час голка, нитепритягиватель і рейка встигають закінчити свій цикл роботи.

Процес утворення однониткового однолінійного прямого ланцюгового стібка на машині

2222 кл.

Голка 1 (мал.2, а), проколов матеріал 2, проводить через нього свою нитку 5. При підйомі голки над її вушком утвориться петля-напуск 3, у яку при своєму обертанні входить


з

носик гачка 4. Продовжуючи обертатися, гачок розширює петлю і переміщає її до осі свого обертання (мал.2, б). Хвостовик гачка має таку форму, що дозволяє йому пройти позад обох галузей петлі і розгорнути її. У цей час відбувається просування матеріалу рейкою 7. Напрямок просування матеріалу збігається з напрямком руху носика гачка при захопленні петлі. При подальшому русі гачка петля 6 виявляється розташованої на лінії руху голки. Голка, повторно проколов матеріал, проводить через нього чергову петлю з голкової нитки і входить своїм вістрям у попередню петлю 6 (мал.2, в). Для цього петля повинна бути достатнього розміру і знаходитися в натягнутому стані. При наступному підйомі голки над її вушком знову утвориться петля-напуск (мал.2, г), що захоплює носик гачка; попередня петля 6 ще знаходиться на гачку. Потім носик гачка входить у попередню петлю, проводячи в неї тільки що захоплену петлю 8 (мал.2, д), і тільки після цього відбувається скидання попередньої петлі (мал.2, є). Скинута з гачка петля виявляється нанизаної на наступну і зменшується при розширенні гачком нової петлі, відбувається попереднє затягування стібка. Зменшення попередньої петлі 6 відбувається до того моменту, поки вона не торкнеться матеріалу (мал.2, ж). Гачок у цей момент наближається до положення, що забезпечує найбільший розмір нової петлі, а игловодитель з отвором, що виконує роль нитеподатчика, піднімається і натягає нитка -відбувається остаточне затягування стібка і починається змотування нитки з бобіни. У процесі затягування стібка виконується також просування матеріалу.

Процес утворення однониткового ланцюгового потайного стібка на машині 85 кл.

Оброблюваний матеріал укладають під голкову пластину із широким і довгим отвором. У процесі роботи машини вьідавливатель подає матеріал в отвір настільки, щоб при виконанні шва вподгибку основна тканина була проколота частково. При утворенні першого стібка голка 1 (мал.З, а), проколюючи матеріал 3, переміщається в крайнє праве положення, проводячи нитку 2. При зворотному русі голки на величину близько 3 мм утвориться петля-напуск 4, у яку проникає гачок 5 (мал.З, б). Потім гачок, повертаючи, переносить цю петлю через вигнутий матеріал і, опускаючи в проріз 6 голкової пластини, підставляє петлю під вторинний прокол голки (мал.З, в). У цей момент матеріал переміщається рейкою 7 на величину, рівну довжині стібка. Гачок у той момент, коли голка вістрям проникає в матеріал, скидає петлю (мал.З, г), а голка, продовжуючи рухатися вправо, затягує цю петлю (мал.З, д), відбувається попереднє затягування стібка. Таким чином, гачок у процесі утворення стьобання робить складні просторові рухи. Остаточне формування стібка відбувається при просуванні матеріалу.