Процес утворення стібків та строчок, страница 6

-  нешкідливість, безпека і технологічність процесів їхнього одержання і подальшої обробки;

-  необхідні міцність (на розшаровування), твердість, еластичність, драпируемость, несминаемость, повітропроникність, стійкість до дії води ( чипранням замочуванню), до хімічного чищення, све-топогоде, старінню.

Найбільше застосування у швейній промисловості одержали клейові матеріали з термопластичньгх полімерів (сополиамидьі, полизтиленьї (високого і низького тиску), поліефіри, поліуретани, полівініл­хлорид, полівінілацетати, сополимерьі з зтилена і вінілацетату). їхнє використання при виготовленні одягу характеризується 2-мя стадіями обробки при різних параметрах у залежності від виду, властивос­тей і призначення матеріалів, що склеюються:

-  у першій стадії - нагріванням до температури 90 - 17073 при впливі тиску 0,01 - 0,35 Мпа протягом 8 - 60 з без зволоження (без пропарювання) чи зі зволоженням, що складає 10 -40 % від маси повітряно-сухих матеріалів (чи з пропарюванням у плині 2 - 7 с);

-  в другій стадії - охолодженням до кімнатної температури (із застосуванням вакуум-отсоса розрідженням 17,6 кпа, чи 1800 мм вод.ст., протягом 2 - 10 с).

Сутність процесу склеювання полягає в тім, що при нагріванні матеріалів, що склеюються, що знаходяться під тиском, термопластичньїй клей, досягши температур розм'якшення і плавлення, пере­ходить у вязкотекучее стан, завдяки чому проникає в матеріали, що склеюються, на деяку частину їх­ньої товщини, де потім при охолодженні затвердевает і утворить клейове з'єднання.

Термопластичньїе клейові матеріали при виготовленні одягу застосовуються в основному у виді термоклеевьіх прокладочньїх і кромочньїх матеріалів, клейової павутинки, клейових ниток, сіток, плі­вок, порошків, паст.

1)  Термоклеевьіе прокладочньїе матеріали являють собою текстильну основу (тканини, трико­тажні і неткані полотнини, многозональньїе матеріали), на одну зі сторін якої нанесене клейо­ве покриття з термопластичньїх полімерів (суцільне чи крапкове регулярне і нерегулярне);

2)  Термоклеевьіе кромочньїе матеріали являють собою прокладочньїе тканини (лляні, напівлля-ні, бавовняні), на одну зі сторін яких нанесене крапкове регулярне чи нерегулярне покриття з термопластичньїх полімерів (ширина смуг 0,5 - 2 див);

3)  Клейова павутинка - нетканий ізотропний клейовий матеріал, виготовлений з розплаву полі­мерів (сополиамида, полизтилена) методом аеродинамічного формования (випускається у ви­ді полотнини шириною 90 див, розрізається на смуги необхідної ширини);

4)  Клейова нитка - моноволокно, виготовлене із сополиамидов. Застосовується декількох тол-щин: для з'єднання деталей виробів з важких тканин - 0,4±0,05 мм; з легких і середніх тканин

-  0,3±0,03 мм; для виготовлення клейових вишивок (заготівель) - 0,2±0,02 мм.

5)  Клейова сітка (неорієнтована плоскостабилизированная) виготовляється з полизтилена висо­кого тиску, має осередку різних розмірів і конфігурації.

6)  Клейова плівка випускається з поліаміду, полизтилена, полівінілхлориду, лавсану й ін. тер­мопластичньїх полімерів. Вона призначена для виготовлення і прикріплення аплікацій, для герметизації ниткових швів і одержання різних клейових з'єднань.

7)  Клейові порошки і пасти на основі різних термопластичньїх полімерів застосовуються джля одержання термоклеевьіх прокладочньїх і кромочньїх матеріалів і різних клейових з'єднань.

Клейові з'єднання виконують за допомогою прасувального чи пресового устаткування періодич­ної чи безупинної дії, з злектропаровьім обігрівом робочих поверхонь, із системами пропарювання і ва­куум-отсоса.

Також використовується устаткування з програмним керуванням (потужністю 12-30 квт), у якому розігрівши термопластичного клеячи до температури його плавлення виробляється струмами ви­сокої частоти (27,12 МГц). На ньому більш якісно і продуктивніше може здійснюватися багатошарове склеювання матеріалів по методу «сзндвич». Одночасно (за один прийом) можуть склеюватися деталі верха з деталями термоклеевьіх прокладок, покладені в пачці висотою від 0,5 до 7 див (оброблювані де­талі укладаються в пачці таким чином, щоб клейове покриття прокладок розташовувалося до виворітної сторони деталей верха). При цьому перемінне електромагнітне поле струмів високої частоти викликає розігрів термопластичного клеячи до температури його плавлення одночасно і рівномірно усередині всіх деталей пачки, що склеюються, незалежно від числа оброблюваних деталей, у той час як матеріал