Основи теорії захисту інформації: Конспекти лекцій № 1-32 (Введення в криптологію, основні поняття і визначення. Проблеми теорії і практики криптології), страница 25

Класи :

1.  Лінійні і нелінійні рекурентні послідовності.

2.  Ортогональні і довільні ортогональні послідовності.

3.  Квазіортогональні послідовності з самосинхронізацією.

3) Формування  управляючих і ключових даних

 повинна володіти таким ж стандартними властивостями, як і :

1. ;

2. Основа алфавіту повинна бути m – ічной;

3. Структурна скритність , l – кількість символів , які необхідно правильно перехватити, для того щоб розкрити закон формування , що залишились L-l, ідеальний випадок - ;

4. Повинна існувати можливість синхронізації у просторі і часі.

Основною характеристикою такого канала є  - це ймовірність може бути оцінена як .

Якщо в системі використовується авто- і ізоморфізми лінійной рекурентной послідовності максимального періода, то , де m – порядок розширення поля, а  - довжина послідовності.

Лекція 20

Методи криптоаналізу

1.  Основні визначення.

2.  Модель КРА.

3.  Класифікація і характеристика методів КРА.

4.  Атака типу "груба сила "


Об'єктом криптоаналізу є КРС, вхідними параметрами якої є безліч ключів і безліч параметрів, виходом є чи криптограма захищена інформація. У найбільш простому виді модель криптоаналізу на мал. 20.2.

рис.20.1


рис.20.2

Для прийнятої моделі під криптоаналізом будемо розуміти будь-яку спробу криптоаналітика одержати з криптограми  зміст чи інформацію, будь-яку спробу відобразити помилкову інформацію, у дозволену для криптосистеми криптограму  при незнанні ключа чи частини ключа.

                                                                 

Під криптоаналізом розуміється будь-яка спроба криптоаналітика одержати з захищеної інформації зміст чи підробити інформацію з метою порушення конфіденційності, цілісності, дійсності, спостережності і доступності при невідомому ключі чи при невідомій частині ключа.

Під криптоаналізом розуміється аналіз криптосистеми, її вхідних і вихідних параметрів з метою визначення конфіденційних даних (ключів, значеннєвого змісту і т.д.), що може бути використане для порушення ДО, Ц, Д, С и нанесення втрат інформаційній системі.

Умови ведення криптоаналізу.

Криптоаналіз по сучасних поглядах може вестися з використанням 3 рівнів матеріально – технічного потенціалу.

1.    атака з боку технічно розвитої держави.

2.    атака корпорації.

3.    атака фізичної особи.

При проведенні криптоаналізу вважається, що криптоаналітику відомо усі про криптосистему, за винятком ключа. При сертифікації іспиту вважається, що криптоаналітику відомо усе про систему, є ця система, потрібне устаткування, невідомий ключ чи частину ключа.

Моделі криптоаналітика

У процесі криптоаналізу криптоаналітик може знаходитися в різних апріорних і апостеріорних знаннях про систему, криптограми і повідомлення.

1. Найбільш неблагополучною атакою вважається атака з відомими криптотекстами. Під такою атакою розуміється спроба криптоаналітика виконати криптоаналіз, за умови, що в його розпорядженні мається сукупність криптограм .

2. Атака з відомим відкритим текстом. Сутність полягає в тім, що криптоаналітик перехоплює  і для кожної криптограми знає відкритий текст .

3. Атака з обраним відкритим текстом. У цій атаці покладається, що криптоаналітик володіє засобами зашифрування і може обране  повідомлення зашифрувати в  криптограму,  не знаючи ключем.

4. Атака з обраним криптотекстом. При реалізації цієї атаки криптоаналітик може здійснити розшифрування і може вибираючи  криптограми розшифрувати і  повідомлення, не знаючи ключа.

У ймовірностній постановці криптоаналіз можна оцінити використовуючи умовні апостеріорні ймовірності .

                                                

Класифікація і характеристика методів криптоаналізу

Організація і виконання криптоаналізу залежать від виду криптосистеми, на яку здійснюється криптоаналітична атака. При цьому під криптоаналітичний атакою будемо розуміти будь-яку спробу криптоаналітика провести і виконати криптоаналіз.

Види криптосистем:

1.  Безумовно стійкі ( з одноразовою гамою).