Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 2

 


                Вантажний момент крана, кНм

;                                               (1.40)

з виносними опорами                                                          (1.41)

без виносних опор                                                            (1.42)

                Відстань між Lmin i Lmax розбиваю на n відрізків однакової довжини й для кожного із значень вильоту визначаю вантажопідйомність за умови збереження постійного вантажного моменту. Тобто

.                                               (1.43)

Отримані значення вантажопідйомності крана на різних вильотах заношу в табл.1.

Таблиця 1 - Значення вантажопідйомності

Виліт, Li, м

4,3

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

Вантажопідйомність, Qi, кН:

   при роботі з виносними опорами

69

54,5

46

40

35,3

31,6

   при роботі без виносних опор

20

17,2

14,5

12,6

11

9,9

         За даними табл.1 у системі координат L, Q будуєю вантажну характеристику крана (рис.2)

Рисунок 2 - Вантажна характеристика крана

2 Розрахунок механізму підйому

                2.1 Вибір поліспаста, каната

                За аналогією з існуючими механізмами підйому приймаю конструктивно механізм, що складається з електродвигуна, редуктора, барабана,  гальма, муфт та поліспаста (рис. 3)

Рисунок 3 - Кінематична схема механізму підйому

                Механізм підйому вантажу розраховую на дію нормативної , кН, та випадкової складової, що визначається за формулою, кН,

,                                                  (2.1)

                                              (2.2)

де Кз - коефіцієнт, що приймаю з (табл. 2.метод.ст8)

                Тоді розрахункова вантажопідйомність, кН

.                                                (2.3)

                                            (2.4)

                За табл. 3(метод ст. 9) вибираю кратність u поліспаста.

                ККД поліспаста при збіганні каната з нерухомого блока

,                                                (2.5)

                                        (2.6)

де   - ККД блока з урахуванням жорсткості каната; для блока на підшипниках кочення =0,97...0,98, на підшипниках ковзання =0,95...0,96.

Приймаю

                Загальний ККД канатноблочної системи

.                                                    (2.7)

                                             (2.8)

                Максимальне зусилля в гілці каната, що навивається на барабан, Н,

,                                                  (2.9)

                                    (2.10)

де    а - тип поліспаста; для одинарного - а = 1, подвійного  - а = 2.

Приймаю а=1

                Розривне зусилля в канаті, Н

,                                               (2.11)

                                   (2.12)

де    - коефіцієнт запасу міцності каната (табл. 4 метод. ст9).

Приймаю

                Із таблиць каталогів (дод. ІV-VI [1]) вибираю канат ГОСТ2688-80

мм; ;вага на 1000м змащеного каната 1220 кг;

Перевірка виконалася :                                          (2.13)

2.2 Розрахунок барабана і блоків

                Мінімальний діаметр барабана та блоків по центру навитого каната, мм,

,                                                 (2.14)

                                              (2.15)

де    е - мінімальне співвідношення діаметра барабана чи блока до діаметра каната (табл. 5 метод ст10);

                 - діаметр каната, мм.

         Приймаю е=20.

                Діаметр барабана, , приймаю конструктивно, округливши отримане розрахункове значення до найближчого, прийнятого із стандартного ряду розмірів для відливок, мм.

                Розрахунковий діаметр барабана, мм, з урахуванням навитого каната

.                                               (2.16)

                                            (2.17)