Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 4

                 - момент інерції ротора електродвигуна, кгм;

     - момент інерції муфти з гальмівним шківом,

     - коефіцієнт, що враховує моменти інерції мас деталей, які обертаються повільніше ніж вал двигуна, =1,05...1,25;

       Приймаю ;

     Q - маса вантажу, що піднімається, кг;   

           - радіус барабана по центру витків навитого каната, м;

 - кутова швидкість обертання ротора електродвигуна, рад/с;

;                                                   (2.54)

                                         (2.55)

*  - середній момент електродвигуна в період пуску, Нм

                                                 ;                          (2.56)

                            (2.57)

 - номінальний момент електродвигуна, Нм;

                    - статичний момент на валу двигуна при підйомі вантажу;

     ,                                   (2.58)

                                (2.59)

          Q - вага вантажу, що піднімається, Н.

                Прискорення при пуску під час підйому вантажу, м/с,

 .                                                     (2.60)

                                             (2.61)

         Отже,  за (табл. 6 метод.ст13) даний кран призначений для масових насипних вантажів.

2.5 Перевірка електродвигуна за моментом

                Умова правильного вибору двигуна

,                                               (2.62)

,                                         (2.63)

Умова виконується :                                                            (2.64)

де  К - коефіцієнт перевантаження. При перевірці двигунів механізмів підйому за найбільшим моментом приймаю К = 1,5;

       - момент на валу двигуна від нормативних складових навантажень, Нм,

;                                             (2.65)

                                  (2.66)

     * - коефіцієнт умов роботи,

,                                              (2.67)

                                        (2.68)

     * - коефіцієнт відповідальності. При ІІ класі відповідальності крана і ІІ класі відповідальності елемента приймають =0,95 [1];

      - коефіцієнт, що враховує умови роботи. При перевірці двигунів механізмів підйому за найбільшим моментом приймаю  = 0,8 ;

       - при даному розрахунку приймаю рівним максимальному моменту двигуна, тобто

Нм.                                                          (2.69)

2.6 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма

                Розрахунковий гальмівний момент, Нм,

 ,                                             (2.70)

                                        (2.71)

де  - коефіцієнт запасу гальмування, що приймаю за (табл.7 метод ст14), згідно з нормами Держгіртехнагляду-;

       - статичний гальмівний момент, Нм,          

.                                         (2.72)

                          (2.73)

                 За каталогом [1, дод.XXXII-XXXV] вибирають гальмо ТТ-320,, відхід колодки найбільший 1,3мм.  

                 Час гальмування, с,

,                                               (2.74)

                                       (2.75)

де     - момент інерції механізму підйому при гальмуванні, приведений до валу двигуна, кгм;

;                              (2.76)

             (2.77)

2.7 Перевірка гальма за максимальним моментом

Умова правильного вибору гальма,             (2.78)

                                (2.79)

Умова виконується :                                                                 (2.80)

де            К - коефіцієнт перевантаження

;                                                (2.81)

                                             (2.82)

                 - коефіцієнт надійності (табл. 8 метод ст14);

     - коефіцієнт мінливості,      

.                                                (2.83)

                                          (2.84)

                 - момент на валу двигуна від нормативних  складових  навантажень, Нм ;

                 - коефіцієнт умов роботи ;

                 - розрахункова несуча здатність за моментом. При даному розрахунку  приймають рівним табличному значенню максимального моменту вибраного гальма, тобто