Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 6

                 - час пуску, який попередньо приймаю рівним  = 4...10 с, але не меншим за час, при якому лінійне прискорення кінця стріли не перевищує 1 м/с. При цьому мінімально допустимий час пуску приймаємо tп.min=4с.                                          

                                        

 3.4 Розрахунок та вибір електродвигуна, редуктора, гальма

                Розрахункова потужність двигуна, кВт

,                                          (3.29)

                                  (3.30)

де             - ККД механізму повороту,приймаю ,               

 = 1,5...1,8 - середньопусковий коефіцієнт перевантаження для асинхронних двигунів з фазовим ротором, приймаю

                За розрахованим значенням потужності із каталогів [1, дод.XI-XX]

 Вибираю електродвигун МТF 011-6, ,,,,m=51 кг.

                Загальне передавальне число механізму

,                                                        (3.31)

,                                               (3.32)

де            n,  - відповідно частота обертання вала електродвигуна і крана, об/хв.

,                                                   (3.33)

.                                          (3.34)

                Розбиваємо загальне передавальне число механізму на ступені.

                Передаточне число вінцевої передачі

,                                                       (3.35)

,                                                  (3.36)

де            z - число зубів вінця ОПК, яке приймаю за каталожними даними;

     * - число зубів шестерні, яке приймаю    17.

     Тоді необхідне передавальне число редуктора

,                                                       (3.37)

.                                                (3.38)

3.5 Перевірка електродвигуна за тривалістю часу пуску

Середній час пуску, с,          

,                                              (3.39)

,                                       (3.40)

де    - момент інерції механізму повороту і мас крана, приведений до вала двигуна, кгм;

,    (3.41)

            (3.42)

                 - кутова швидкість обертання вала електродвигуна, рад/с;

                 - момент інерції ротора електродвигуна, кгм;

         * - момент інерції  попередньо  вибраної  муфти з гальмівним

шківом, кгм.

       - середній пусковий момент електродвигуна, Нм,

,                               (3.43)

,                        (3.44)

                 - номінальний момент електродвигуна, Нм;

                                     (3.45)

                 - статичний момент на валу двигуна при обертанні крана, Нм;

,                                               (3.46)

                                    (3.47)

                Прискорення кінця стріли при обертанні крана, м/с               

,                                                   (3.48)

                                                 (3.49)

3.6 Перевірка електродвигуна за моментом

Умова правильного вибору двигуна

,                                               (3.51)

,                                           (3.52)

де             - момент на валу двигуна при пуску, що викликаний статичними і динамічними силами мас, які обертаються та рухаються поступально, Нм,

,                                     (3.53)

,                                 (3.54)

,                                       (3.55)

.                                          (3.56)

3.7 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма

Гальмівний момент повинен бути достатнім для утримання крана від обертання і забезпечувати гальмування при повороті

Розрахунковий гальмівний момент на валу двигуна, Нм,                          ,                                                        (3.57)

.            (3.58)

                За величиною розрахункового гальмівного моменту із каталогів [1, дод.XXXII-XXXV]  вибираю гальмо: ТТ-160, , m=18.8кг.

                Час гальмування, с,

,                                             (3.59)

                                         (3.60)

де    - момент інерції мас механізму і крана, що обертаються, при гальмуванні приведений до вала двигуна, кг/м,