Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 8

                                                                  (4.9)

                                             (4.10)

                За розрахунковим значенням потужності із таблиць каталогів [1, дод.XI-XX] вибираю електродвигун МТF-312-6:

 N=12кВт, n=965 об/хв , =480 Нм , =0,318 кгм, m=210кг.

                З метою уніфікації стрілового та вантажного канатів приймаю стріловий канат таким же, як і вантажний .Тоді розрахункове значення кратності стрілового поліспаста

,                                                     (4.11)

,                                             (4.12)

де             - максимальне зусилля в гілці вантажного каната, що навивається на барабан, кН.

                Одержане значення кратності u округляю до найближчого більшого цілого числа,приймаю u=6.

                Тоді фактичне зусилля в гілці стрілового каната, що навивається на барабан,

,                                              (4.13)

                                         (4.14)

                Діаметр стрілового барабана приймаюрівним діаметру барабана вантажного .

                Визначаю довжину барабана.

                Робоча довжина каната, м,

 ,                                                        (4.15)

                                          (4.16)

                Кількість робочих витків

 ,                                                    (4.17)

.                                            (4.18)

де            D - діаметр барабана, м.

                Загальна кількість витків

 ,                                     (4.19)

,                                                           (4.20)

де             - мінімальна кількість запасних витків, приймаю = 2;

                 - мінімальна кількість витків для закріплення каната,  = 3.

                Довжина барабана, мм,

 ,                                               (4.21)

                                            (4.22)

де             - крок навивки, мм; для барабана з нарізкою

,                                             (4.23)

                                               (4.34)

    Частота  обертання барабана об/хв,

,                                                      (4.35)

                                                         (4.36)

де             - швидкість навивки каната на барабан, м/с

,                                                        (4.37)

                                             (4.38)

                Передавальне число редуктора:

,                                                          (4.39)

                                                   (4.40)

                Ураховуючи значення необхідного передавального числа, потужності, що передається, режиму роботи та частоти обертання вала електродвигуна із таблиць каталогів [1, дод.XXI-XVI] вибираю редуктор Ц2-400:

,.

                4.4 Визначення часу пуску механізму при мінімальному і максимальному зусиллях в поліспасті

Час пуску, с, визначаю за формулою:

 ,                            (4.41)

де                            - кінетична енергія стріли і вантажу;                (4.42)

                          (4.43)

                , Q - відповідно маса стріли та вантажау, кг;

                 - кутова швидкість обертання стріли, рад/c

,                                                         (4.44)

,                                              (4.45)

                - кут повороту стріли при зміні вильоту від мінімального до максимального значень, рад;

                t – час, протягом якого відбувається зміна вильоту від мінімального до максимального значень, с

,                                                     (4.46)

                                             (4.47)

                V - швидкість переміщення вантажу при підйомі стріли (лінійна швидкість стріли), м/с

,                                                     (4.48)

                                        (4.49)

                 - середній момент електродвигуна в період пуску, Нм,

   ,                                    (4.50)

                                (4.51)