Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 3

                Барабан приймаю нарізним, з однією нарізкою.

                Довжина каната навитого на барабан, м

,                                                   (2.18)

                                               (2.19)

де  Н - висота підйому вантажу, м;

,                                            (2.20)

                                       (2.21)

де      h - висота закріплення кореневого шарніра стріли, м;

                 - максимальний кут підйому стріли, .

                Число витків нарізки на барабані

,                                                   (2.22)

                                                          (2.23)

           Приймаю z=37.

де      =2 - число запасних витків.

          D – діаметр барабана, м.

                Довжина нарізки на барабані, мм

 ,                                                  (2.24)

                                                (2.25)

де      – крок нарізки, мм,

          для нарізного барабана ,                                                 (2.26)

                                               (2.27)

                Довжина ділянки з кожного боку барабана, яка використовується для закріплення каната, мм,

,                                                      (2.28)

                                                   (2.29)

                Повна довжина барабана, мм

 ,                                                (2.30)

                                             (2.31)

                Барабан механізму підйому виготовляю із чавуну, СЧ 15-32 з межею міцності на стиск =700 МПа.

                Товщину стінки барабана, мм, визначаємо із розрахунку на стиснення:

 ,                                                (2.32)

 де      , МПа;                                                                                        (2.33)

                                          (2.34)

                k - коефіцієнт запасу міцності; для гакових кранів  k=4,25.

                З умови технології виготовлення литих барабанів товщина стінки не повинна бути меншою від 12 мм і визначається за формулою:

δ=Smax/tH[                                  (2.35)

                                       (2.36)

Приймаю

2.3 Розрахунок та вибір електродвигуна, редуктора, гальма

                Статична потужність двигуна, кВт,

,                                                (2.37)

                                       (2.38)

де             - швидкість підйому вантажу, м/с;

                 - ККД механізму підйому; з циліндричними зубчастими колесами ;

Приймаю .

                За розрахованим значенням статичної потужності двигуна з таблиць каталогів [1, дод.XI-XX] вибираю електродвигун МТKF 411-6 , N=18кВт, =0,484 кгм, m=225кг,,.

                Швидкість навивки каната на барабан, м/с,

.                                                  (2.39)

                                             (2.40)

                Частота обертання барабана, об/хв,    

.                                                     (2.41)

                                        (2.42)

                Необхідне передавальне число редуктора          

.                                                       (2.46)

                                              (2.47)

                Ураховуючи значення необхідного передавального числа, потужності, що передається, режиму роботи та частоти обертання вала електродвигуна із таблиць каталогів [1, дод.XXI-XXVI] вибирають редуктор Ц2-300 ,,,.

                Фактична швидкість підйому, м/с      

.                                              (2.48)

                                    (2.49)

2.4 Перевірка електродвигуна на тривалістьчасу пуску

Середній час пуску, с           

.                                                (2.50)

                                       (2.51)

         Із додатків XXVII,XXVIII [1] за значенням крутного моменту,вибираю муфту, .

          Де     – момент інерції рухомих мас привода приведений до  вала  двигуна,  кг м;

                ,                                (2.52)

                       (2.53)