Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 9

                        - номінальний момент електродвигуна, Нм,

,                                             (4.52)

                                    (4.53)

                 - статичний момент на валу двигуна, кНм,

при

,                                                 (4.54)

;                                    (4.55)

при

,                                              (4.56)

,                                         (4.57)

де            D - діаметр барабана, м;

                , -максимальне і мінімальне зусилля, Н;

                J - момент інерції ротора електродвигуна та муфти з гальмівним шківом, ,

                    ,                                               (4.58)

,                                       (4.59)

       Вибираю муфту №1;,.

                       Час пуску механізму визначаю при максимальному та мінімальному зусиллях в стріловому поліспасті (при  та ,при ).

,            (4.60)

,          (4.61)

,                                                      (4.62)

.                                         (4.63)

4.5 Перевірка електродвигуна за моментом

         Умова правильного вибору двигуна

,                                            (4.64)

                                         (4.65)

Умова виконується:                                                                 (4.66)

де            К - коефіцієнт перевантаження. При перевірці двигунів механізмів зміни вильоту за найбільшим моментом приймаю К = 1,5;

       - момент на валу двигуна від нормативних складових навантажень, Нм,

,                                                 (4.67)

                                      (4.68)

           - коефіцієнт умов роботи

,                                                 (4.69)

.                                           (4.70)

     * - коефіцієнт відповідальності. При ІІ класі відповідальності крана і ІІ класі відповідальності елемента приймают =0,95;

      - коефіцієнт, що враховує умови роботи. При перевірці двигунів механізмів підйому за найбільшим моментом приймаю  = 0,8;

                 - при даному розрахунку приймають рівним максимальному моменту двигуна, Нм, тобто

,                                                    (4.71)

.                                                        (4.72)

4.6 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма

Гальмо повинне утримувати стрілу та вантаж при всіх положеннях при дії статичних й інерційних навантажень.

                Гальмівний момент, Нм

,                                                (4.73)

,                                        (4.74)

.                                         (4.75)

де - коефіцієнт запасу гальмування ,приймаю ;

                 - статичний момент при гальмуванні, який визначаю при максимальному () ,та мінімальному () зусиллях в стріловому поліспасті;

,                                             (4.76)

,                                     (4.77)

.                                  (4.78)

                За розрахованим значенням гальмівного моменту із каталогів [1, дод.XXXII-XXXV] вибираю гальмо ТТ-160:

.

4.7 Перевірка гальма за тривалістю гальмування

                Перевірку гальма проводимо за тривалістю гальмування при дії максимального і мінімального моментів.

                 Час гальмування при максимальному () та мінімальному () зусиллях у стріловому поліспасті визначаємо за формулою

                               (4.79),

,                (4.80)

.            (4.81)

          Згідно з рекомендаціями [2] час гальмування не повинен перевищувати 4...5 с при  і бути не меншим за 1,5 с при ,отже умова виконуэться.

4.8 Перевірка гальма за максимальним моментом

Умова правильного вибору гальма,                             (4.82)

                                         (4.83)

    Умова виконується :                                                             (4.84)

де       К - коефіцієнт перевантаження

;                                                (4.85)

;                                            (4.86)

           - коефіцієнт надійності (табл. 8 метод ст14);