Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 7

,   (3.61)

        (3.62)

* - статичний момент на валу двигуна при гальмуванні, Нм,

                ,                                  (3.63)

.                      (3.64)

3.8 Перевірка гальма за максимальним моментом

Умова правильного вибору гальма,                  (3.65)

                                  (3.66)

Умова виконується :                                                                 (3.67)

де            К - коефіцієнт перевантаження

;                                                  (3.68)

                                                (3.69)

                 - коефіцієнт надійності (табл. 8 метод ст14);

     - коефіцієнт мінливості,      

.                                                  (3.70)

                                             (3.71)

                 - момент на валу двигуна від нормативних  складових  навантажень, Нм ;

                 - коефіцієнт умов роботи ;

                 - розрахункова несуча здатність за моментом. При даному розрахунку  приймають рівним табличному значенню максимального моменту вибраного гальма, тобто

.                                     (3.72)

4 Розрахунок механізму зміни вильоту


4.1 Вибір кінематичної схеми

                Поліспастний механізм зміни вильоту в загальному випадку складається з

стрілової лебідки, відхиляючих блоків та стрілового поліспаста, нерухома обойма якого закріплена на рамі поворотної частини крана, а рухома обойма за допомогою жорсткої тяги закріплена на стрілі крана (рис.5).

Рисунок 5 – Кінематична схема механізму зміни вильоту

4.2 Визначення зусилля в стріловому поліспасті

                Середньоквадратичне зусилля в стріловому поліспасті визначаємо за формулою:

,                                                 (4.1)

де             - зусилля в стріловому поліспасті , визначене для кожного із розрахункових положень стріли (через 1 м вильоту), кН;

                 - довжини стрілового поліспаста в кожному положенні, м. Визначаю графічно за рис. 5, виконаному в масштабі.

                Зусилля в поліспасті визначаєю за умови рівноваги моментів в усіх сил відносно кореневого шарніра стріли

,                          (4.2)

                                  ,                (4.3)

де             - значення вантажопідйомності для кожного із розрахункових положень стріли, кН ;

                , - відповідно довжина, м, та вага, кН, стріли;

      - кут нахилу стріли до горизонталі, ;

        * - мінімальна відстань від кореневого шарніра стріли до лінії дії зусилля в поліспасті для різних положень, м.

     Розрахункові значення величин заношу в табл. 2 та на основі її даних розраховуємо середньоквадратичне зусилля в стріловому поліспасті.

Таблиця 2 - Зусилля в стріловому поліспасті

 


Параметр

1

2

3

4

5

6

, м

4.3

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

, м

4.2

4

3.7

3.4

3

1.9

соs 

70

56

49

40

29

15

, кH

69

54.5

46

40

35.3

31.6

, кН

25.2

42.2

56.5

72.7

94.9

167

, м

10

10.7

11.2

11.8

12.4

13.4

 4.3 Розрахунок та вибірелектродвигуна, редуктора

                Потужність двигуна механізму зміни вильоту, кВт

 ,                                                    (4.4)

,                                             (4.5)

де             - ККД механізму, який приймаю  = 0,8,

                 - швидкість скорочення стрілового поліспаста, м/с,

                                                                       (4.5)

;                                                        (4.6)

                                                 (4.7)

;                                                         (4.8)