Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН, страница 10

     - коефіцієнт мінливості,      

,                                                  (4.87)

,                                               (4.88)

                * - момент на валу двигуна від нормативних  складових  навантажень, Нм ;

,                                          (4.90)

                 - коефіцієнт умов роботи ;

                 - розрахункова несуча здатність за моментом. При даному розрахунку  приймають рівним табличному значенню максимального моменту вибраного гальма, тобто

.                                       (4.91)

Таким чином вибране гальмо, задовольняє за максимальним моментом

 


5 Гак

        При номінальній вантажопідйомності Q=71кН=7,1т, та режиму роботи із довідкової літератури (2,стор.464), вибираю гак однороговий  ,тип №13.ГОСТ6627-74.Гак виготовлений із сталі 20,який має межу міцності  ,мужу текучості ,межу витривалості.Різьба шийки гака-матрична М56 із внутрішнім діаметром

.

Гак

Висновок

                У даному курсовому проекті розроблено автомобільний кран вантажопідйомністю 50 кН . Кран виконують у вигляді обладнаної виносними опорами накладної рами.

Механізм підйому обладнано гаковою підвіскою, що дозволяє використовувати кран для підйому як штучних вантажів, так і сипких або рідких у тарі. Поліспаст механізма підйому простий, кратністю u = 3.

Механізми мають роздільний привід від кранових електродвигунів зміного струму з фазовим ротором:

Для механізму підйому було вибрано та розраховано:

канат –  діаметр d=18мм;

барабан — діаметр D=320 мм, довжина , товщина стінки …мм;

двигун — MTKF411-6 потужністю N = 18 кВт, частотою обертання n = 950 об/хв;

редуктор — Ц2-300, передаточне число , режим роботи 5М;

гальмо — тип ТТ-320, гальмо регулюємо на гальмівний момент ….


Зміст

      Вступ……………………………………………………………………………4

1 Визначення лінійних і масових параметрів автомобільного крана………6

1.1 Розрахунок геометричних розмірів і мас крана, та вибір базового шасі…..6

1.2 Визначення положення центра ваги неповоротної частини крана………….8

1.3 Побудова вантажної характеристики крана…………………………………..9

       2 Розрахунок механізму підйому …………………………………………….12

2.1 Вибір поліспаста, каната……………………………………………………….12

2.2 Розрахунок барабана і блоків…………………………………………………14

2.3 Розрахунок та вибір електродвигуна, редуктора, гальма……………………16

2.4Перевірка електродвигуна на тривалість часу пуску…………………………17

2.5 Перевірка електродвигуна за моментом………………………………………18

2.6 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма…………………………….19

2.7 Перевірка гальма за максимальним моментом………………………………20

     3 Розрахунок механізму повороту…………………………………………….22

3.1 Кінематична схема……………………………………………………………..22

3.2 Вибір опорно - поворотного круга (ОПК)……………………………………23

3.3 Визначення моменту опору обертанню крана……………………………….25

3.4 Розрахунок та вибір електродвигуна, редуктора, гальма……………………25

3.5 Перевірка електродвигуна за тривалістю часу пуску………………………..27

3.6 Перевірка електродвигуна за моментом………………………………………28

3.7 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма…………………………….28

3.8 Перевірка гальма за максимальним моментом……………………………….29

     4 Розрахунок механізму зміни вильоту………………………………………..31

4.1 Вибір кінематичної схеми……………………………………………………..31

4.2Визначення зусилля в стріловому поліспасті…………………………………32

4.3 Розрахунок та вибір електродвигуна, редуктора……………………………..34

4.4 Визначення часу пуску механізму при мінімальному і максимальному зусиллях в поліспасті…………………………………………………………………37

4.5 Перевірка електродвигуна за моментом………………………………………39

4.6 Визначення гальмівного моменту і вибір гальма…………………………….40

4.7 Перевірка гальма за тривалістю гальмування………………………………..40

4.8 Перевірка гальма за максимальним моментом………………………………41

    5 Гак………………………………………………………………………………43

    6 Правила безпеки при роботі…………………………………………………..44

       Висновок……………………………………………………………………….51

      Література……………………………………………………………………....52