Історія економічної розвідки. Інформація в економічній розвідці, страница 9

Іншими словами на даному етапі необхідно знайти відповіді на питання:

1.       Чого компанія хоче досягти?

2.       Яким потенціалом вона володіє зараз?

3.       Що необхідно робити, щоб добратися до поставленої мети?

·  Проведення внутрішнього обстеження, а саме вимір показників власної компанії. Для цього здійснюється збір, аналіз і узагальнення системи показників (ключових факторів успіху, індикаторів і ін. необхідних характеристик  процесів, що поліпшуються, чи функцій).

·  Ідентифікація кандидатів у партнери по бенчмаркингу,

·  Спостереження, збір інформації і вимір цікавлячих показників у діяльності цікавлячих партнерів по бенчмаркингу.

·  Аналіз отриманих результатів і їхня адаптація до діяльності компанії. Тут важливо усвідомити отримані подібності і розходження в характеристиках, з'ясувати їхнього взаємозв'язку; узагальнити й інтерпретувати отримані дані; виявити і проаналізувати "дельти" між критичними процесами й аналогічними процесами компанії - партнера; спрогнозувати "поводження дельти".

·  Власне впровадження результатів бенчмаркинга - остаточний вибір тих елементів процесів, що містять елементи безупинного удосконалювання,

·  З огляду на "інформаційну закритість " українського ринку, найбільшу складність у процесі бенчмаркинга представляє реалізація таких етапів, як ідентифікація кандидатів у партнери по бенчмаркингу і спостереження, збір інформації і вимір цікавлячих показників у діяльності партнерів, відібраних по бенчмаркингу.         

Саме тут інформаційні послуги можуть зробити спеціалізовані компанії, що мають доступ до різних джерел, включаючи міжнародні бази даних.

Бізнес-розвідка

У спеціальній літературі бізнес-розвідка визначається як специфічна функція забезпечення менеджерів актуальної, спеціально орієнтованої на підприємство рішень, інформацією про зовнішнє середовище фірми.

Тут уже видні принципові відмінності бізнесу-розвідки

1. Як правило, структури бізнесу-розвідки - це структури самої фірми знаходяться в штаті фірми і вирішують поставлені менеджментом задачі по зборі й аналізу інформації, - це їхня звичайна повсякденна робота.

2. Структури бізнесу-розвідки орієнтовані в основному на зовнішнє оточення фірми.

3. Суспільство професіоналів бізнесу-розвідки нараховує тисячі чоловік. До їхніх послуг спеціальні видання (Busіness Іntellіgence Report), книги (The Art and Scіence of busіness Іntellіgence Analysіs), спеціальні програмні забезпечення і бази даних, у тому числі працюючі в режимі on-lіne. Служби бізнесу-розвідки на сьогоднішній день створені практично на усіх великих американських фірмах.

До основних задач бізнесу-розвідки відносяться:

1. Надходження таких шляхів розвитку, що дозволили б одержати істотну перевагу над конкурентами.

2. Розробка принципово нових підходів до ведення бізнесу, що відкривали би фірмі шляху до захоплення лідерства в галузі.

3. Своєчасне розкриття планів конкурентів по досягненню ними переваг, захопленню чи ринку інших небезпечних для фірми дій.

До інформаційних джерел бізнесу-розвідки необхідно віднести наступні інформаційні масиви: видані документи відкритого доступу, у тому числі електронних засобів інформації і спеціалізованих серверів, що видають за визначену плату запитувану інформацію. Слід зазначити , що й у Росії й в Україні можливості останніх зі згаданих джерел повною мірою  практично не використовуються. З одного боку, через відсутність інформування про подібні послуги, а з іншого боку - через слабко розвиті системи електронної комерції.

Система економічної розвідки промислового підприємства.

Під терміном "система економічної розвідки" розуміється організаційна структура, що займається питаннями збору, перевірки, обробки та аналізу даних по різних аспектах зовнішньоекономічної діяльності підприємства з подальшим використанням отриманої інформації для рішення конкретних задач його господарської діяльності.