Історія економічної розвідки. Інформація в економічній розвідці, страница 4

До засобів економічної розвідки відносяться наступні:

- засоби зв'язку;

- копіювальні і множні пристрої;

- комп'ютерна техніка.

Основна вимога, що пред'являється до засобів розвідки, це компактність і висока здатність, що дозволяє.

Існують загальні особливі і приватні методи розвідки.

- Загальні методи ведення розвідки визначаються перерахованими вище принципами, незалежно від того, у якій сфері вони використовуються.

- Особливі методи визначаються специфікою, видом розвідки. Те, що прийнятно у військовій розвідці, може бути шкідливим в економічній.

- Приватні методики ведення розвідки розробляються для кожного окремого епізоду. У гарного розвідника вони не повторюються і мають індивідуальні особливості. Приватні методики не публікуються і не розголошуються.

З погляду організації розвідувальної роботи, загальні й особливі методи її ведення можна класифікувати в такий спосіб:

1. Методи збору інформації. Вони поділяються на:

- легальні (одержання зведень про конкурента, наприклад шляхом покупки зразка його товару і наступній обробці його у своїй лабораторії);

- напівлегальні (одержання інформації не волоче кримінальної відповідальності, а лише моральну, наприклад, одержання інформації через співробітника фірми);

- нелегальні (несущі за собою кримінальну відповідальність (проникнення і розкрадання, наприклад).

2. Методи добору інформації. Коли ви одержали доступ до інформації, її необхідно ще і кваліфіковано відібрати. Існує ряд методик аналізу економічних показників, на основі яких повинний вестися добір з даних, що розвідуються.

3. Методи обробки інформації. Мається на увазі, що зібрана інформація повинна поставлятися замовнику у відібраному виді, а саме, надається не вся інформація, а цікавлячі замовника зведення з висновками, на які були поставлені акценти.

4. Методи кодування інформації. При передачі інформації замовнику при необхідності вона може бути подана в закодованому виді по визначеному каналі передачі.

5. Якщо існують методи кодування інформації, то природним буде визначити і методи декодування. В економічній розвідці під кодуванням мається на увазі вибір форми передачі інформації.

 Ефективність економічної розвідки. Організація економічної розвідки.

Чітка реалізація методів і принципів економічної розвідки в організаційних структурах фірми забезпечує її ефективність. Ефективність розвідки має строго визначене кількісне вираження. Вона виміряється відношенням вигод, отриманих від розвідувальної діяльності, до витрат на її ведення.

                                     Ер = Пр/Втр,

деЕр - ефективність розвідувальної діяльності,

       Пр – прибутки (збитки), отримані  від розвідувальної діяльності,

       Втр - витрати по веденню розвідки.

У першу чергу нас цікавлять умови, що визначають ефективність розвідки. Існують умови, що дозволяють ефективно використовувати принципи і методи організації розвідки в цілому й економічної - зокрема :

1. Мистецтво розвідника. Воно визначається інтелектуальними критеріями. Навіть для військового розвідника стає непотрібним вміння вбивати, ламати шию і руки супротивнику. У більшому ступені це, звичайно, відноситься до економічної розвідки.

2. Найважливішою умовою ефективного функціонування розвідки є її організація. Ефективно функціонуюча розвідка не обов'язково повинна бути численної і нашпигований найсучаснішими  технічними засобами.

Класичним прикладом ефективної організації комерційної розвідки є операція англійського банкіра Натана Ротшильда. У червні 1815р. його розвідники за допомогою поштових голубів на 2 дні раніш королівського зв'язку Великобританії повідомили про поразку Наполеона при Ватерлоо. Цим повідомленням Ротшильд розпорядився дуже вміло й ефективно. Він демонстративно почав "скидати" за низькими цінами облігації державної позики, що був розміщений під військову компанію проти реставрації Наполеона. У ділових і фінансових колах Лондона подумали, що Ротшильду стало відомо про поразку коаліції при Ватерлоо і слідом за ним усі стали рятуватися від облігацій. На біржі виникла паніка. Ротшильд скористався їй і скупив за непридатними цінами облігації. Через день прибув королівський гонець і по країні рознеслася звістка про велику перемогу коаліції і поразку Наполеона. Курс облігацій підскочив до небес, а з ним, відповідно, збільшилося багатство Ротшильдів.