Історія економічної розвідки. Інформація в економічній розвідці, страница 3

4. Об'єкти, принципи, засоби і методи ведення економічної розвідки.

Необхідно виділити найважливіші параметри ведення бізнесу конкурента, що ми хотіли б досліджувати. Насамперед такі, як: продукти і послуги, що поставляє конкурент, а саме: технічна характеристика продукту, унікальність, конкурентноздатність, терміни появи на ринку, масштаби виробництва, захищеність патентами ноу-хау, прикладні розробки продукту і технологій і ін.

1. Технології. Багато видів сучасних продуктів відрізняють не матеріали, а конструктивні і технологічні особливості. Крім того необхідно звернути увагу на такі фактори, як обсяги і тенденції розвитку виробництва, майбутні зміни в номенклатурі продукту технології й устаткування, якості й ефективності виробів.

2. З області маркетингу конкурента інтерес представляє його ринок. Особлива увага повинна приділятися ціновій політиці.

3. В області менеджменту інтерес представляє структура організації, її комунікації, їхня ефективність, надійність; коло осіб, які приймають ключові рішення, їхня філософія, особливості і склад характеру, його захоплення й ін. Усі ці особливості можуть бути використані в боротьбі з ним за місце "під сонцем".

4. В області кадрів інтерес повинні представляти всі подробиці особистого життя носіїв інформації.

5. Важливе значення має дослідження інфраструктури бізнесу вашого конкурента. Тут необхідно досліджувати його розташування, під'їзні колії, системи зовнішнього і внутрішнього зв'язку, зв'язку з постачальниками, виробничі особливості й ін.

6. Найбільш важливе значення займають фінанси підприємства. У них концентруються всі найважливіші особливості роботи підприємства, стан взаємини підприємства з державою, споживачами, постачальниками. Фінансова звітність регламентується міжнародними і національними стандартами, забезпечуються інтереси зовнішніх користувачів інформації. З усієї сукупності фінансових показників підприємства, особливий інтерес представляє ефективність функціонування капіталу, прибутковість і рентабельність, стан ліквідності і платоспроможності, використання позикових засобів і т.д. Особливе місце серед фінансових показників займають грошові обіги і витрати.

Принципи і засоби, застосовувані у своїй діяльності економічною розвідкою, визначаються розв'язуваною задачею. У ній можна виділити дві укрупнені складові частини:

-         видобуток необхідної інформації про конкурента,

-         охорона власної інформації від розвідки конкурента.

Уся діяльність, зв'язана з рішенням цих задач повинна спиратися на ряд принципів:

-         перший принцип організації розвідувальної діяльності є неупередженість у доборі, систематизації, обробці і передачі адресату добутої інформації. (Трагічні наслідки упередженого відношення до даних розвідки загальновідомі. Подібну помилку допустили при неприйнятті даних про дату початку війни з Німеччиною в 1941 році). Сьогодні принцип неупередженості є визначальним у роботі розвідки.

-         наступним принципом є системність інформації, добутою економічною розвідкою.( На основі цього принципу забезпечується вірогідність інформації). Цей принцип економічної розвідки обумовлений тим, що більшість об'єктів - являють собою складні системи, що включають такі складові частини, як виробничу, маркетингову, фінансову підсистеми. Будучи нерозривними і взаємообумовленими підрозділами, їхні показники повинні взаємно підтверджуватися.

- третій принцип - конфіденційність. Суть цього питання полягає в тім, що поряд з відкритою інформацією, розвідка має справу і з інформацією секретної. У зв'язку з цим, даний принцип формулює ряд правил:

1.Закритий характер інформації. Мається на увазі, що видобуток інформації з напівлегальних чи нелегальних джерел повинний носити закритий характер. Справа в тім, що законодавства деяких країн забороняють збирати інформацію на фізичних осіб.

2.Необхідність охорони життєво - важливих секретів фірми це друге основне правило.

3.Третє правило випливає з двох попередніх: не робіть таємниці з того, що відомо всім і зовсім очевидно, Мається на увазі наступне: зайва таємність для корпорації буде заважати рекламній, науково-дослідної і навіть конструкторській роботі.