Історія економічної розвідки. Інформація в економічній розвідці, страница 2

-         процесів моделювання виробництва й економічних явищ, дослідницькі процеси.

У рамках економічної розвідки можна виділити промислову і комерційну розвідки. Перша охоплює наукові дослідження, технології, організацію виробничих процесів, розвідку ресурсів. Необхідно виділити наступні напрямки:

1.Науково-технічна розвідка. У її рамках формуються свої підсистеми: розвідка в області фундаментальних наук і в області дослідно-конструкторських.

2.Відносно самостійним напрямком промислової розвідки є технологічне шпигунство. Технологічне шпигунство на короткострокових етапах розвитку є найбільш ефективним.

3.Особливе місце в області промислового шпигунства займає розвідка ресурсів, хоча ресурси є тільки потенційним джерелом високих доходів.

Комерційне шпигунство відокремлюється щодо дослідження витрат, менеджменту і маркетингу. У рамках останнього пильна увага приділяється розробці конкурентами продукту, організації реклами, продажів, ринків збуту і т.д. Необхідно відзначити також напрямок, зв'язаний з фінансами підприємства, регіону, галузі, країни.

З огляду на, що сучасний менеджмент припускає стратегічне і поточне планування, розрізняють розвідку стратегічних і тактичних намірів конкурента. Будь-яка база дані розвідки завжди поділяється на двох частин:

- поточну, яка утримує фактаж;

- стратегічну, у якій концентруються узагальнення і прогнози намірів конкурентів.

Не менш складна структура розвідки з погляду використовуваних засобів. З огляду на сучасний рівень розвитку науки і техніки, можна виділити такі види розвідки, як технічна (використання аудіо - і відеотехніки, комп'ютерів і ін.), космічна, бактеріологічна, і ін. Розвідка спирається на досягнення психології, використовує психотропні засоби. В даний час ці засоби широко використовуються не тільки у військово-політичному, але й в економічному шпигунстві.

Класифікація розвідки може визначатися й об'єктом чи шпигунства суб'єктом економічних і правових відносин. Економічна розвідка організується проти окремих громадян, тобто фізичних осіб; проти окремих фірм, підприємств і чи організацій юридичних осіб, проти держави.

3.Особливості роботи економічної розвідки

Виділяються наступні особливості економічної розвідки:

1.У чому складається основна відмінність економічної розвідки від політичної і військової? Метою, спрямованістю і використовуваними засобами її ведення. Вона зобов'язана зосередити свою увагу на інформації, що дозволяє оцінювати економічний стан.

2.Друга особливість - відсутність кращого носія інформації, у той час, як для військової розвідки одержання зразка нової військової техніки, карти й ін. - велика удача, а для політичної великою знахідкою вважається документальна можливість обвинуватити супротивника в шпигунстві. Для економічної розвідки важлива інформація, а не носій, на який вона надається.

3.Від політичної економічна розвідки відрізняється ще і тим, що вона не засновує свою діяльність на активних міжособистісних контактах (для економічної розвідки це вдруге), мало використовує інтриги і шантаж - основні інструменти політичної розвідки.

4.Економічна розвідка працює проти конкурентів. Зміна економічної ситуації приводить до того, що вчорашні конкуренти сьогодні стають партнерами, а партнери - конкурентами. І краще знати конкурента, чим одержати замість нового, невідомого. У цьому основна причина терпимого відношення до конкурентів, у той час, як військова і політична розвідки працюють проти супротивників (ворогів).

5.Основну масу інформації економічна розвідка одержує з відкритих джерел, тому її розвідувальна діяльність відрізняється не тільки рівнем підготовленості мислення і застосовуваних засобів, але, насамперед, практично повною відсутністю силових впливів.

6.Особливого значення набуває гнучкість мислення і володіння спеціальними методами проведення аналітичної роботи, культурою розвідника, його знанням і умінням зрозуміти суть культури іншої країни, нації.

7.Необхідно відзначити також зовсім нове бачення процесу обробки і використання отриманої інформації. Україна переходить до більш активного використання економічних засобів захисту свого життєвого простору. Тепер важливо не тільки одержати, але і правильно використовувати інформацію.