Історія економічної розвідки. Інформація в економічній розвідці, страница 14

Мікрофон - це електроакустичний прилад для перетворення звукових коливань в електричні. Мікрофони бувають різних модифікацій і можуть мати різний діапазон дії. Саме головне в спрямованих мікрофонах - це його акустична антена.

4. Комбіновані мікрофони. Ці пристрої є найпростішим видом спрямованих мікрофонів, тому що представляють із себе систему, що складається з двох типів акустичних приймачів-мікрофонів. Змінюючи параметри мікрофонів можна одержати різні характеристики спрямованості і потужності.

5. Диктофони. Здійснення негласного звукозапису є одним з найбільш розповсюджених прийомів промислового шпигунства.

Існують такі види  пристроїв, що перехоплюють:

1.       Оптичні засоби добування конфіденційної інформації. Представляють із себе:

-         оптико-механічні прилади( біноклі і телескопи) ;

-         прилади нічного бачення

-         системи телевізійного спостереження

-         фотоапарати, кіно - і відеокамери.

2.       Перехоплення інформації в лініях зв'язку. (телефонні, стільникові лінії зв'язку, перехоплення пейджингових повідомлень)

Одержання інформації, оброблюваної в комп'ютерних мережах.

Рекомендована література

Закони

1  Закон України "Про захист економічної конкуренції".

2  Закон України "Про захист від несумлінної конкуренції".

3  Закон України "Про підприємства в Україні".

4   Закон України "Про підприємництво".

Основна

1.  Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса- Киев: ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1997.

2.  Лондон. Европе надоел шпионаж. По сообщениям корреспондентов «ГУ» и зарубежных информагентств // Голос Украины.-12.08.1998.

3.  Лысов А. Остапенко А. Телефон и безопасность. – С.-Пб.: Лаборатория ППШ. 1995.

4.  Монгомери Д., Уайнберг Ч. Системы стратегической разведки.//Классика маркетинга. –СПб: Питер, 2001.

5.  Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия. Учебник.-Х.: «Олант», 2002.

6.  Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы.-М.: Изд-во иностранной литературы, 19958.

Додаткова

1  Рэдхэд К, Хьюс С. Управление рисками: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996.

2  Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве.-М.: Воениздат, 1935.

3  Тотров Ю.Как Япония добывает развединформацию // Новости разведки и контрразведки.- 1996.-№19.

4  Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. М.: ИНФРА-М, 1999.

5  Юдина У. В режиме коммерческой тайны // Диалог.-1992.-№21.

6  Полмар Н., Ален Т.Б. Энциклопедия шпионажа,-М.: КРОН-ПРЕСС, 1999.

7  Путилов С. Тайная дипломатия Ватикана //Новости разведки и контрразведки.- 1998. - №20.

8  Рааб М. Защита сетей: наконец-то в центре внимания// Компьютеруорлд Москва, №29, 1997.

9  Пелих А.С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. Анализ, методика, практикум.-М.: Ось-89, 1996.

10  Мобмльные телефоны таят угрозу // Новости разведки, 19967-№20.

11  Монгомери Д., Уайнберг Ч. Системы стратегической разведки.//Классика маркетинга. –СПб: Питер, 2001.

12  Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник.-Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

13  Никитин С.Н. Внешняя среда экономических систем.-СПб.: ДваТри, 1995.

14  Охотники за секретами.-Новости разведки и контрразведки.,1997.

15  Охотницы за чужими тайнами // Новости разведки и контрразведки.- 1997.-№5.

16  Лондон. Европе надоел шпионаж. По сообщениям корреспондентов «ГУ» и зарубежных информагентств // Голос Украины.-12.08.1998.

17  Лысов А. Остапенко А. Телефон и безопасность. – С.-Пб.: Лаборатория ППШ. 1995.

18  Манчуленко Г. Монополия на невидимый фронт? Украинская разведка – международный опыт и мировые реалии // Голос Украины.-4.10.2000.

19  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Официальное издание.-М.,1994.

20  Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса- Киев: ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1997.