Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 9

4. Конкуренція збільшується, якщо або продукти, товари, або послуги конкурентів не досить диференційовані, а покупці не стримані великою ціною переходу від одного товару до іншого. Диференціація, продукту сама по собі не є стримуючим конкуренцію чинником хоча вона має можливість оживити боротьбу, примушуючи фірми до пошуку нових шляхів поліпшення своїх цінових або якісних пропозицій, а також сервісу і зовнішнього виду продукції. Стратегічні маневри однієї фірми з метою диференціації свого продукту можуть викликати відповідні серйозні заходи конкурентів. Однак, коли диференціація починає виявлятися в ізоляції від конкурентів, фірми отримують додаткові переваги для захисту своєї долі ринку від суперників. В такому році інтенсивність конкуренції можна вважати незначною.

5. Боротьба загострюється відповідно розмірам віддачі від стратегій, чим вона вище, тим більш імовірність, що інші фірми спокушуватись використати той же стратегічний маневр. Віддача, в свою чергу, частково залежить від швидкості контрзаходів або реакції. Якщо очікується, що конкуренти будуть реагувати повільніше або не ризикувати зовсім, фірма – ініціатор нових конкурентних стратегій може зискувати плід своїх зусиль вже в період інтервенції. Фірми які мають передбачливість послуговуватись об’єктивними даними при “персоналії” кадрового складу кожної із конкуруючих фірм і їх економічне положення знаходиться у вигідній позиції, оскільки можуть вірно оцінювати швидкість і саму відповідну реакцію суперників. Такі знання і навички виявляються очевидними перевагами при оцінці потенціальної віддачі від стратегічних ініціатив.

6. Конкуренція має тенденцію до підсилення, коли вихід з бізнесу більш дорожчим, ніж продовження боротьби. Чим вище барєр виходу, тим сильніші фірми, що в порівняні на ринку і конкурують між собою. В цьому році конкуренція відбувається на межі можливостей суперників включаючи зниження прибутку і навіть прямі збитки. Ослаблення конкурентної боротьби спостерігається, коли обмежені коротко строкові збитки виходу з галузі нижче порівняно з тривалими збитками продовження бізнесу, або додатковими витратами на  спробу поліпшення своєї ринкової позиції, або навіть збитками при невдачі.

7. Боротьба стає більш жорсткою при збільшенні різниці між фірмами в підходах до стратегій, кадровому складі, складів ресурсів і країн виникнення. Коли фірми – суперники розрізняються стилем конкуренції, їх стратегії конкурують з великою імовірністю виникнення “лобових”. При значному розмаїтті точок зору і засобів дій збільшується імовірність того, що окремі фірми будуть вести непередбачено і приймати рішення, що призводять ринкових стресів і росту нестабільності. В таких умовах прогнозування дій суперників є ненадійним, атмосфера на ринку напруженою. Тим не менше наявність “чужаків” які або не розуміють, або ігнорують прийняті методи конкуренції створює іноді досконалу ділову “гру”.

8. Боротьба посилюється, коли сильні компанії з інших галузей придбають слабкі фірми і уживають агресивні, фінансові підприємства  маневри для впровадження нового конкурента в число сильніших суперників. Класичний приклад являє собою фірма “Філіп Моріс” що є лідером у виробництві цигарок з чудовим маркетингом і “ноу хау” яка укорінилась пивну галузь і стала ініціатором цілого ряду маркетингових новацій з боку фірми з боку фірми - конкурентів і сама  також досягла чудових результатів.            

Тема 3. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів.

1.  Характеристика конкурентної ситуації.

2.  Класифікація підприємств-конкурентів.

3.  Диференціація стратегічних груп підприємств-конкурентів.

4.  Оцінка конкурентів і аналіз їх реакції.

1.  Характеристика конкурентної ситуації.

Інтенсивність конкуренції залежить від характеру конкурентної ситуації, які поділяються на 4 основних типа. Тип конкурентної ситуації визначає і кінцеві задачі економічної діагностики.