Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 4

          Результати системного дослідження являються базою для обґрунтування розвитку підприємства.

          Організаційно-управлінський аналіз – дослідження системи управління підприємством. Під системою управління розуміється сукупність активних соціальних і пасивних технічних суб’єктів, що реалізують процеси управління.

Таблиця 1.3. – схема організаційно-управлінського аналізу.

Напрямок

 дослідження

Зміст

Джерела інформації

Аналіз системи цілей підприємства і стратегій

 їх досягнення

Виявлення обмежень на досягнення цілей

Організаційна, планова документація, інтерв’ю, результати стратегічного

 аналізу

Аналіз організаційної структури

Дослідження структурних підрозділів і їх

взаємозв’язків

Організаційна документація, спостереження інтерв’ю, анкетування

Аналіз процесів

 управління

Спостереження,

моделювання процесів управління

Організаційна документація, результати організаційної структури інтерв’ю 

Аналіз системи

інформації

Вивчення структури інформації, циркулюючої на підприємстві

Документація підприємства

Аналіз організаційної культури

Оцінка символів

і церемоній

Організаційна документація, спостереження

           В результаті організаційно-управлінського аналізу:

– встановлюється вагома система реалізації бізнес-процесів і керування 6ними, а також їх інформаційно-технічна модель;

– визначається організаційно-управлінський потенціал, проблеми в управлінні, задаються цілі і напрямки організаційної перестройки.

          Логічним продовженням організаційно-управлінського аналізу являється аналіз кадрового потенціалу (АКП), як основного елемента керуємої системи.

АКП – вивчає індивідуально-психологічні, професійні, соціальні якості персоналу, має ціллю виявлення резервів колективу і найбільш доцільних і дієвих керуючих чинників.

Таблиця 1.4 – Схема аналізу кадрового потенціалу

Напрямок

дослідження

Зміст

Джерела інформації

1. Оцінка результатів роботи

Якість і кількість роботи, ініціативність, здатність

 приймати самостійні рішення

Виробнича документація, спостереження

2. Оцінка характеру 

Поведінка на службі: дисциплінованість, відповідальність, контактність, доброзичливість

Спостереження

3. Оцінка здібностей

Знання, уміння (технічні

 навики), здоров'я, розуміння,

розсудливість (здатність до планування, керівництва,

ведення переговорів)

Персональна документація, співбесіди, тестування,

робочий експеримент

4. Аналіз професійно-культурної і

соціально-вікової структури персоналу

Розділення робітників по

 рівню освіти і професійної підготовки, виробничого

стажу, віку, здоров'ю

Персональна документація

           Виробничо-господарський аналіз (ВГА) має на меті оцінити виробничий потенціал підприємства, ефективність використання виробничих ресурсів і як результат – ефективність основної виробничої діяльності підприємства.

Таблиця 1.5 – Схема виробничо-господарського аналізу

Напрямок

 дослідження

Зміст

Джерела інформації

Аналіз основних виробничих фондів (ОВФ)

Оцінка наявності, структури, динаміки ОВФ, аналіз руху, технічного стану і

 використання ОВФ, аналіз виробничих потужностей

Фондоотдача, фондоємність, амортизація от дачі,

показники руху ОВФ, коефіцієнт використання виробничих потужностей

Аналіз використання матеріальних

ресурсів (МР)

Оцінка забезпеченості МР, ритмічності і комплектності поставок, аналіз ефективності використання МР

Матеріалоотдача, матеріалоємність, забезпеченість

матеріальними ресурсами 

Аналіз використання трудових

 ресурсів (ТР)

Аналіз структури, динаміки, забезпеченості трудовими ресурсами. Оцінка рівня і

 динаміки продуктивності

 праці, визначення інтенсивних і екстенсивних факторів її росту. Характеристика використання засобів на оплату праці

Контингент, виробіток,

середня заробітна плата

 одного робітника, фонд

 оплати праці