Предмет та завдання дисципліни "Економічна діагностика". Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, страница 7

Конкурентний вплив постачальників виробничих ресурсів підприємства проявляється у -   бажанні і можливості підвищення цін на свої товари. Сила постачальників визначається їх кількістю (чим їх менше, тим вони сильніші, бо є монополістами). Товари-замінники, це продукція інших галузей, яка виконує ті самі функції, що й продукція підприємства і орієнтована на ту саму групу споживачів (рис. З). Відповідно до характеру головних конкурентних сил визначається завдання економічної діагностики:

-    оцінка Інтенсивності конкурентного протистояння у межах галузі;

-    оцінка можливості покупців знижувати ціну товарів;

-    оцінка можливостей постачальників підвищувати ціни на свою продукцію;

-    оцінка вірогідності появи на ринку товарів замінників, та їх можливості знижувати ціни і звужувати ринок.

Інтенсивність конкурентної боротьби в галузі підвищується за рахунок таких чинників:

-    наявність великої кількості рівносильних конкурентів;

-    стагнація (надто повільний ріст) галузі;

-    недостатня товарна діфференціація;

-    високі фіксовані витрати (наприклад, сировина);

-    високі вихідні бар'єри з галузі.

Суттєво загострюють конкуренцію в галузі поява нових технологій, що дозволяє підвищити продуктивність одному (групі) з конкурентів, а також застосування конкурентом агресивної стратегії, що має на меті експансію на ринку навіть всупереч прибутковості.

Для оцінки наявності вхідних бар'єрів до галузі слід розглянути:

-    можливість підприємств галузі забезпечувати економію витрат за рахунок масштабів діяльності;

-   товарну дифференціацію (чим вона більша, тим вище вхідний бар'єр);

-    перехідні витрати та розмір інвестицій необхідних для вкорінення у галузі;

-    проблему доступу до каналів розподілу (чим легший доступ, тим нижче вхідний бар'єр).

В свою чергу найбільшу загрозу проникнення на ринок товарів замінників створюють високо прибуткові галузі і такі, що мають можливість гнучко маневрувати ціною своїх товарів відповідно до конкурентної стратегії.

Сила впливу покупців на інтенсивність конкуренції тим більша, чим:

-   вище концентрація покупців;

-    більше обсяг закупівлі;

-    краща поінформованість покупців;

-    стандартніший товар (тобто його легше замінити);

-    нижча купівельна спроможність покупця.

Названі чинники діють, як у сфері роздрібної, так і оптової торгівлі. В свою чергу, оптовий покупець має додаткові важелі впливу:

-    можливість впливу на рішення роздрібних покупців (для оптових торговців);

-    можливість покупця самотужки виробляти необхідні комплектуючі (для виробників).

Постачальники підприємства мають змогу диктувати свої ціни, якщо:

-   вони більш концентровані, чим покупці;

-   їх продукція немає заміни або є найважливішим ресурсом покупця;

-   дана галузь не є важливим покупцем для галузі постачальника;

- продукція постачальника високо дифференційована.

3. Методикакомплексної оцінкистануконкурентногосередовища.

Для аналізу та оцінки стану конкурентного середовища можна використовувати методику Антимонопольного комітету Росії. Згідно з нею, перш за все, визначаються продуктові межі товарного ринку, тобто встановлюється перелік конкуруючих товарів. Далі виконується структурний аналіз товарного ринку: встановлюється чисельність товаровиробників та частка кожного у загальному обсязі реалізації товарів. На основі структурного аналізу розраховуються кількісні показники концентрації ринку: коефіцієнт та індекс ринкової концентрації. Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується, як добуток обсягу реалізації продукції провідними (найбільшими) товаровиробниками (як правило приймаються до уваги три найбільших товаровиробника) до загального обсягу реалізації продукції на ринку:

Кр.к = Q`/Q х 100%

            де Qх- загальний обсяг реалізації;

               Q' - обсяг реалізації продукції провідними товаровиробниками.