Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 6

b.  придбання вихідної сировини для додаткового випуску 63 тис. грн., і наділі вони будуть збільшуватися на 6 тис. грн. щорічно;

c.  інші додаткові витрати щорічно складуть 8 тис. грн.

4  обсяг реалізації нової продукції по п’яти роках: перший – 56 тис. шт.; другий – 57 тис. шт.; третій – 59 тис. шт.; четвертий – 58 тис. шт.; п’ятий – 56 тис. шт.;

5  ціна реалізації продукції за перший рік 7 грн. за одиницю і буде щорічно збільшуватися на 0,5 грн.;

6  амортизація здійснюється рівними частинами протягом усього терміну служби устаткування. Через п’ять років ринкова вартість устаткування складе 10 % його первісної вартості;

7  витрати на ліквідацію через п’ять років складуть 5 % ринкової вартості устаткування;

8  для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит, рівний вартості устаткування, під 13 % річних терміном на 5 років. Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року. Податок на прибуток – 25 %.

Рішення

1) Чиста ліквідаційна вартість устаткування через п’ять років:

ринкова вартість устаткування:

витрати на ліквідацію устаткування:

операційний дохід:

податок на прибуток при ставці оподаткування 25 %:

чиста ліквідаційна вартість:

2) Результат від інвестиційної діяльності:

Таблиця 3.1 – Інвестиційна діяльність по проекту

Показники

Значення по крокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

Вартість технологічної лінії

-154

-

-

-

-

10,97

Приріст оборотного капіталу

-34

0

0

0

0

0

Усього інвестицій

-188

0

0

0

0

10,97

2) Результат від операційної діяльності:

сума амортизаційних відрахувань:

де  - початкова вартість устаткування, тис. грн..,

- чиста ліквідаційна вартість устаткування;

- кількість років експлуатації.

сума щорічних виплат за кредитом (однакова за умовою):

відсотки за кредитом:

перший рік: 154*0,13=20,02 тис. грн.

другий рік: 154*1,13=20,02 тис. грн.

третій рік: (154-38,5*1)*0,13=15,02 тис. грн.

четвертий рік: (154-38,5*2)*0,13=10,01 тис. грн.

п’ятий рік: (154-38,5*3)*0,13=5,0 тис. грн.

Таблиця 3.2 – Операційна діяльність по проекту

Показники

Значення по крокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

1)Обсяг продажів, шт.

0

56000

57000

59000

58000

56000

2)Ціна

0

0,007

0,0075

0,008

0,0085

0,009

3)Виручка від реалізації

0

392,0

427,5

472,0

493,0

504

4)Оплата праці робітників

0

59

61

63

65

67

5)Матеріали

0

63

69

75

81

87

6)Постійні витрати

0

8

8

8

8

8

7)Амортизація устаткування

0

28,66

28,66

28,66

28,66

28,66

8)Відсотки по кредитах

0

20,02

20,02

15,02

10,01

5,0

9)Сума витрат плюс амортизація

(пп. 4+5+6+7+8)

0

178,68

186,68

189,68

192,67

195,66

10)Прибуток до відрахування податків (пп. 3-9)

0

213,32

240,82

282,32

300,33

308,34

11)Податок на прибуток (п 10*0,25)

0

53,33

60,21

70,58

75,08

77,09

12)Проектний чистий дохід

(п 10-п 11)

0

159,99

180,61

211,74

225,25

231,25

13)Результат від операційної діяльності

(п 12+п 7)

0

188,65

209,27

240,4

253,91

259,91