Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 3

7) Величина річної ставки простих відсотків:

                                                                                                       (1.7)

Складні ставки позикових відсотків

8) Майбутня вартість грошей при нарахуванні складних відсотків:

,                                                                      (1.8)

де  - номінальна ставка відсотка;

 - загальне число інтервалів нарахування за весь термін позики;

 - рівні інтервали по півріччях.

9) Для точного нарахування складних відсотків:

,                                                                                  (1.9)

де  - термін позики, який не є цілим числом:

де - ціле число років;

- дробова частина року, що залишилася.

10) Теперішня вартість грошей при нарахуванні складних відсотків:

                                           (1.10)

11) Ставка складного відсотка:

,                                                                                                    (1.11)

де  - сума процентних грошей, які виплачуються за рік;

 - початкова грошова сума.

12) Ставка складного відсотка при нарахуванні відсотків частіше, ніж один раз на рік:

                                                                                          (1.12)

де  - кількість виплат відсотків на рік.

Ануїтет.

13) Майбутня вартість ануїтету:

                                                                               (1.13)

де  - щорічні виплати,

- коефіцієнт компаундування.

14) Теперішня вартість ануїтету:

                                                                                (1.14)

де  - щорічні виплати,

- коефіцієнт дисконтування.

Приклади вирішення задач за темою 1.

Приклад 1

Для реалізації інвестиційного проекту підприємство отримало позику на півроку за простою ставкою 21% річних у розмірі 250300 грн. Визначити майбутню вартість грошей.

Рішення

Майбутня вартість грошей:

Приклад 2

Керівництво підприємства прийняло рішення про отримання короткострокової позики. Кредит надано на період з 3 березня по 12 грудня  у розмірі 150000 грн. під 24% простих відсотків річних. Необхідно визначити розмір нарощеної суми, яка підлягає поверненню інвестору (для точного і звичайного варіантів розрахунку простих відсотків).

Рішення

За умови нарахування точних відсотків майбутня вартість грошей дорівнює:

За умови нарахування звичайних відсотків з наближеним числом днів позики, майбутня вартість грошей дорівнює:

За умови нарахування звичайних відсотків з наближеним числом днів позики, майбутня вартість грошей дорівнює::

Приклад 3

Розрахувати суму кредиту, яка отримала підприємством для налагодження нової технологічної лінії з виробництва молочних виробів, якщо: кредит отримано на умовах 24% річних (проста ставка) на 320 днів, по закінчені терміну кредитування інвестор отримає суму 136000 грн. Також необхідно розрахувати суму процентних грошей.

Рішення

Теперішня вартість грошей:

,

Приклад 4

З метою удосконалення технологічної лінії з виробництва металевого профілю підприємство одержало кредит у сумі 210000 грн. на термін 3,5 років за ставкою складних відсотків – 22%. Яку суму належить повернути за умови: 1) точного нарахування складних відсотків; 2) приблизного нарахування складних відсотків?

Рішення

1) Точне нарахування відсотків:

2) Майбутня вартість коштів, що підлягають поверненню:

3)Приблизне нарахування складних відсотків:

Завдання для самостійного вирішення

Завдання 1

Підприємство збирається придбати через три роки новий станок вартістю 8000 тис грн. яку суму грошей необхідно вкласти зараз, що б через три роки мати можливість зробити покупку, якщо відсоткова ставка прибутковості вкладень складає: а) 10 відсотків? б) 14 відсотків?

Завдання 2

Підприємство-інвестор вкладає 1200 тис. грн. у інвестиційний проект. При цьому розраховує у майбутньому отримати 2564 тис. грн. Визначити період нарахування, якщо за умовою кредитного договору використовується проста ставка – 26% річних.

Завдання 3