Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 5

Визначити розмір нарощеної суми грошей за номінальною ставкою, якщо інвестор вкладає 1230000 грн. у інвестиційний проект при ставці прибутковості 23 % річних. Темп інфляції дорівнює 26%.

Завдання 2

Інвестор вклав кошти в модернізацію обладнання механічного цеху строком на п’ять років. Очікуваний темп інфляції – 12 %, рівень оподаткування 25 %. Поточні витрати складуть 2396 тис. грн., амортизація – 460 тис. грн., виручка від реалізації у перший рік – 3690 тис. грн., у другий – 4658 тис. грн., третій – 3983 тис. грн., четвертий – 4650 тис. грн., п’ятий – 3690 тис. грн. Визначити реальний грошовий потік після реалізації проекту.

Завдання 3

Підприємство має можливість вкласти гроші в один з двох альтернативних проектів. Визначити найбільш вигідний проект, маючи на увазі, що фінансування здійснюється за рахунок кредиту банку строком на 2 роки під 19 % річних. Депозитна ставка банку 17 % річних.

Одноразові витрати в 2007 році – 1200 тис. грн. по першому проекту. Одноразові витрати в 2007 році – 1100 тис. грн. по другому проекту.

Очікувані грошові надходження:

1 проект:                                                       2 проект:

2007 р –  1380 тис. грн.                   2007 р –1300 тис. грн.

2008 р – 1320 тис. грн.                    2008 р – 1300 тис. грн.

2009 р  - 1250 тис. грн.                   2009 р -  1450 тис. грн.

2010 р  - 1000 тис. грн.                   2010 р – 900 тис. грн.

2011 р  - 200 тис. грн.                     2011 р -  100 тис. грн.

Практичне заняття 3.

Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо накопичених реальних грошей.

Контрольні питання

1 Елементи грошового потоку, які пов’язані з інвестиційним проектом.

2 Види грошових потоків.

3 Поняття ануїтету.

4 Поняття реальної та номінальної процентної ставки.

5 Сутність номінальної та реальної вартості грошей.

Тести для самостійної роботи

Q1 Грошовий потік обчислюється як:

V1 різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають у результаті реалізації проекту;

V2 сума надходжень грошових коштів та витратами, що  виникають у результаті реалізації проекту;

V3 різниця між надходженнями грошових коштів та  податками.

Q2 Послідовні фіксовані платежі, здійсненні через рівні проміжки часу, називаються:

V1 дисконтом;

V2 ануїтетом

V3  компаундом.

Q3 Чистий грошовий потік – це:

V1 сума доходу та нарахованої амортизації;

V2 фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної діяльності фірми;

V3 загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період.

Q4 Капітальні витрати – це:

V1 чисті витрати на придбання активів без продажу активів;

V2 кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активів.

Q5 Операційний грошовий потік – це:

V1 сума доходу та нарахованої амортизації;

V2 фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної діяльності фірми;

V3 загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період.

Формули до задач

1) Потік реальних грошей:

                                                                                       (3.1)

де  - потік реальних грошей від інвестиційної діяльності,

 - потік реальних грошей від операційної діяльності.

2) Сальдо реальних грошей:

                                                                          (3.2)

де  - потік реальних грошей від фінансової діяльності.

3) Сальдо накопичених реальних грошей:

.                                                                                        (3.3)

Приклад 1

Розрахувати комерційну ефективність інвестиційного проекту та фінансову реалізованість проектів, виходячи з наступних вихідних даних:

1  додаткові витрати на  придбання технологічної лінії вартістю 154 тис. грн.;

2  збільшення оборотного капіталу на 34 тис. грн.;

3  збільшення експлуатаційних витрат:

a.  витрати на оплату праці персоналу за перший рік 59 тис. грн., і далі будуть збільшувати на 2 тис. грн. щорічно;