Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 7

3) Результат від фінансової діяльності:

Таблиця 3.3 – Фінансова діяльність по проекту

Показники

Значення по крокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

1) Власний капітал

34

0

0

0

0

0

2) Довгостроковий кредит

154

0

0

0

0

0

3) Погашення заборгованості

0

0

-38,5

-38,5

-38,5

-38,5

4) Результат фінансової діяльності (пп1+2+3)

188

0

-38,5

-38,5

-38,5

-38,5

4) Комерційна ефективність проекту:

Таблиця 3.4 – Показники комерційної ефективності проекту

Показники

Значення по крокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

5

1) Результат інвестиційної діяльності

-188

0

0

0

0

10,97

2) Результат операційної діяльності

0

188,65

209,27

240,4

253,91

259,91

3) Результат фінансової діяльності

188

0

-38,5

-38,5

-38,5

-38,5

4) Потік реальних грошей (п1+п2)

-188

188,65

209,27

240,4

253,91

270,88

5) Сальдо реальних грошей (п1+п2+п3)

0

188,65

170,77

201,9

215,41

232,28

6) Сальдо накопичених реальних грошей (∑п5)

0

188,65

359,42

561,32

776,73

1009,01

Завдання для самостійного вирішення

Завдання 1

В інвестиційну компанію представлені результати двох прогнозних проектів. Оцінити комерційну ефективність кожного з них та вибрати найкращий, виходячи з наступних вихідних даних:

1  додаткові витрати на  придбання технологічної лінії вартістю ІС(тис. грн.).;

2  збільшення оборотного капіталу на ОК (тис. грн.);

3  збільшення експлуатаційних витрат:

a.  витрати на оплату праці персоналу за перший рік З1 (тис. грн.), і далі будуть збільшувати на 3 тис. грн. щорічно;

b.  придбання вихідної сировини для додаткового випуску См1 (тис. грн.), і наділі вони будуть збільшуватися на 4 тис. грн. щорічно;

c.  інші додаткові витрати щорічно складуть 5 тис. грн.

4  обсяг реалізації нової продукції по п’яти рокахQ1-Q5. (тис. шт.) відповідно;

5  ціна реалізації продукції за перший рік 8 грн. за одиницю і буде щорічно збільшуватися на 1 грн.;

6  амортизація здійснюється рівними частинами протягом усього терміну служби устаткування. Через п’ять років ринкова вартість устаткування складе 12% його первісної вартості;

7  витрати на ліквідацію через п’ять років складуть 7% ринкової вартості устаткування;

8  для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит, рівний вартості устаткування, під 12% річних терміном на 5 років. Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року. Податок на прибуток – 25%.

Вихідні дані для виконання задачі:

Варіант

ІС

ОК

З1

См1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

1

256

41

46

79

49

56

48

59

57

2

214

36

43

78

59

57

54

53

56

 

Практичне заняття 4.

Метод оцінки ефективності інвестицій виходячи з термінів їх окупності. Метод оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал.

Контрольні питання

1 Перелік показників ефективності інвестиційного проекту.

2 Неформальні критерії оцінки та вибору інвестиційних проектів.

3 Принципи оцінки ефективності інвестицій в міжнародній практиці.

4 Прості статистичні методи оцінки інвестиційних проектів.

5 Сутність розрахунку ефективності інвестицій методом чистої поточної вартості.