Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 7

                    .                                                       (1.18)

6. Визначити середньозважену вартість капіталу, що інвестується у

проект:

                    (1.19) 

де  – середньозважена вартість капіталу;

kі - вартість і-го джерела фінансування, %;

- питома вага і-го джерела фінансування у загальному обсязі капіталу;

Сі - балансова вартість і-го джерела фінансування, тис. грн.;

- загальна балансова вартість капіталу з усіх джерел фінансування.

7. Визначити ставку дисконту з урахуванням премії за ризик та очикуваного прирісту інфляції

rрозр= rбаз + j + p,                                                                  (1.20)

де  rбаз - базова дисконтна ставка (дорівнює );

j - середньорічний приріст інфляції;

p - премія за ризик.

Базова дисконтна ставка дорівнює середньозваженої вартості капіталу (з округленням у більшу сторону).

8.  Визначити  показники єфективності інвестиційного проекту (NPV, PP, PI, IRR) за розрахунковий період (7 років).

     Для розрахунку дисконтованих чистих грошових находжень можливо   скористатись формою таблиці 1.2.

Для визначення коефіцієнтів дисконтування необхідно скористатись табл.А1 додатку А.

9. Зробити висновки, відповідаючи на такі питання:

-  на скільки зросла вартість капіталу, який було вкладено у проект, у скільки разів зросла вартість капіталу, який було вкладено у проект;

-  яку величину складав дисконтований та недисконтований період окупності проекту, у чому різниця між цими показниками;

-  наскільки ефективним можливо вважати проект (неефективним, малоефективним, високоефективним);

-  які заходи необхідно вжити, щоб підвищити ефективність проекту.

Завдання №2

Фірма розробила 3 альтернативних варіанти інвестицій у промислове обладнання та обіговий капітал з метою виробництва та реалізації удосконаленого виробу протягом 7 років після впровадження. Перший варіант передбачає використання технології, що існує, другий – більш досконалої, новітньої, але більш дорогої технології, третій – застосування новітньої технології з одночасним збільшенням випуску продукції. Ліквідаційна вартість обладнання за усіма варіантами дорівнює залишковій вартості.

Оцінити варіанти за критеріями NPV, PI, IRR, обрати найбільш вигідний варіант. Як додатковий критерій вибору необхідно прийняти до уваги:

а) обмеження власного капіталу та ускладненість залучення позикових коштів;

б) прагнення фірми до завоювання додаткової частки ринку, за умов забезпечення нормативного рівня прибутковості.

Таблиця 2.1 – Основні характеристики інвестиційного проекту

№ вар

Проект

Норматив прибутко-вості (r), %

Чисті інвестиції (IC), тис. грн.

Чистий грошовий

потік (Fi),

тис. грн.

Залишкова

вартість

обладнання,

тис.грн.

1

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

13

13

13

780

800

900

110

129

170

187

160

210

2

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

12

12

12

500

740

902

117

163

190

12-

140

270

3

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

12

12

12

547

710

910

108

120

149

143

149

205

4

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

16

16

16

510

620

680

170

190

203

120

175

210

5

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

13

13

13

449

560

790

160

545

702

145

147

189

6

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

17

17

17

420

652

895

110

167

289

132

187

241

7

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

15

15

15

490

640

890

136

165

234

146

190

229

8

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

16

16

16

389

449

589

89

123

157

97

134

157

9

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

14

14

14

347

498

800

77

110

140

110

105

250

10

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3.Зі збільшен-ням випуску

15

15

15

410

689

800

100

140

204

145

278

290

11

1. Стандартний

2. За новітньою технологією

3. Зі збільшен-ням випуску

14

14

14

410

640

790

112

128

169

150

150

200