Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 4

rr = r + p,                                                        (1.9)

де  r - дисконтна ставка без урахування ризику,

       p - премiя за ризик.

На практиці дуже складно визначити величину премії за ризик. Як правило, на базі аналізу альтернативних проектів визначають три групи проектів: з високим, середнім та низьким ризиком.

Для середньоризикованих проектів дисконтна ставка дорівнює середньозваженiй вартості капіталу для відповідної групи проектiв. Для проектів з високим ризиком дисконтна ставка збільшується на 2-3%, а для проектів з низьким ризиком вона зменшується на 1-2%.


Завдання № 1

Підприємство розглядає можливість здійснення інноваційного проекту щодо випуску нових моделей кольорових телевізорів. Основні показники проекту наведені в таблицях 1.3 – 1.8. Необхідно обгрунтувати доцільність здійснення проекту на основі аналізу основних показників ефективності інвестицій.

Зробити висновок, приймаючи до уваги додатковий критерій: максимальний строк окупності не може перевищувати 5 років.

Методичні вказівки до розвязання завдання

1. Розрахувати виторг від реалізації продукції за кожен рік життєвого строку проекту, припускаючи, що ціни на виріб не змінюються на протязі життєвого строку проекту:

,                                                              (1.10 )

де  В – виторг від реалізації у оптових цінах;

      Цопт – оптова ціна за одиницю виробу;

      Vр – обсяг реалізації виробів.

2. Розрахувати щорічні амортизаційні відрахування, визначити ліквідаційну вартість основних фондів.

           Основні фонди, які необхідні для здійснення проекту, представлені виробничими спорудами, транспортом, обладнанням. Згідно з чинним законодавством, ці фонди належать до різних груп і відповідно з цим амортизація буде нараховуватись за такими нормами:

       І гр. –  (будівлі, споруди) – 5%;

       ІІ гр. – (автотранспорт, меблі, офісне обладнання, інше) – 25%;

       ІІІ гр. – (виробниче обладнання) – 15%.

Основний метод нарахування амортизації, згідно з законодавством, – метод зменшуваного залишку; база для нарахування амортизації – залишкова вартість обладнання.

           Наведемо приклад нарахування амортизації. Нехай у першому році придбається обладнання вартістю – 500 тис.грн., а у другому році – 700 тис.грн. Тоді амортизаційні відрахування для першого року (АМ1):

    Для другого року, з урахуванням придбання нового обладнання:

Для третього року:  


Таблиця 1.3 – Плановий обсяг реалізації продукції за проектом

№ варіанту

Обсяг реалізації за роками, тис. одиниць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

75

115

120

120

120

120

120

2

80

100

110

110

120

120

110

3

70

110

120

120

120

130

100

4

80

110

110

100

100

90

70

5

30

60

70

70

70

70

60

6

60

100

100

100

90

90

80

7

120

170

200

200

200

200

170

8

60

70

70

70

80

80

70

9

80

120

120

130

130

130

120

10

60

80

110

110

100

100

100

11

75

130

150

150

150

150

150

Таблиця 1.4 – Планові фінансові показники