Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 6

Таблиця 1.8 - Додаткові дані

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Очікуваний середньорічний приріст інфляції, %

12

13

15

10

11

12

13

10

8

9

10

2 Премія за ризик, %

2

4

3

2

3

5

2

3

3

3

4


3. Визначити загальну суму поточних витрат за кожним роком проекту. Поточні витрати СП складаються з витрат залежних (СЗ) та витрат незалежних (постійних) від обсягу виробництва (СНЗ):

              ,                                                                    (1.11)

     У вихідних данних залежні витрати (СЗ) наведені на одиницю виробу тому, щоб визначити їх на весь обсяг, необхідно:

              .                                                                         (1.12) 

     Незалежні (постійні) витрати наведені без урахування сум амортизації (АМ) та відсотків за кредит (К), тому, щоб визначити загальну їх суму, необхідно:

             ,                                                        (1.13)    

де   СП/ - постійні витрати без урахування амортизації та відсотків за кредит (наведені у вихідних даних – табл. 1.2).

        Відсотки та кредит сплачуються щорічно, а основна сума боргу наприкінці терміну кредитування, тому сума відсотків за кредит:   

                 ,                                                                     (1.14)

де  % К – відсоткова ставка за кредит,

      КР – сума кредиту.

      Відповідні значення ставки відсотку (вартості кредиту) та суми кредиту наведені у таблиці.

      Термін погашення кредиту необхідно встановити самостійно, виходячи з плану доходів та витрат.

4.  Скласти план доходів та витрат за проектом за роками життєвого циклу у відповідній таблиці (таблиця 1.9).

Таблиця 1.9 – План доходів та витрат проекту

Показник

Значення за роками

1

2

3

4

5

6

7

1  Виторг від реалізації

2  Поточні витрати (2.1+2.2)

2.1  Змінні витрати

2.2  Постійні витрати

2.2.1  Постійні витрати без урахування амортизації та відсотків за кредит

2.2.2  Амортизація

2.2.3  % за кредит

3  Прибуток від реалізації   

     (1 – 2)

4  Податок на прибуток

5  Чистий прибуток (3 – 4)

6  Чисті грошові надходження (5 + 2.2.2)

7  Те ж саме, зростаючим підсумком

Для визначення чистого прибутку (ЧП) та чистих грошових надходжень (ЧГН) необхідно скористатись формулами:

          ;    ,                                  (1.15 ), (1.16)

де    ПП – сума податку на прибуток;

        СП – ставка податку у десятинній дробі;

        ПР – прибуток від реалізації.

                    .                                                               (1.17)

         План доходів та витрат необхідно складати послідовно рік за роком щоб встановити термін повернення кредиту і у залежності від нього вірно визначити поточні витрати та прибуток.

         Термін погашення кредиту - це термін, за який сума чистих грошових надходжень зростаючим підсумком превищить суму кредиту. Наприклад, якщо маємо грошові надходження за роками: перший – 100; другий – 150; третий – 120; четвертий – 100, а сума кредиту – 300 тис.грн., то термін повернення кредиту –  третій рік, оскільки  (100+150+120) >300 тис.грн.

5. Визначити чисті грошові надходження з урахуванням ліквідаційної вартості обладнання.

          Згідно з практичним досвідом складання інвестиційних проектів, ліквідаційна вартість (Л) прирівнюється до залишкової вартості наприкінці терміну життєвого циклу проекту. Для нашого випадку – це залишкова вартість основних фондів наприкінці сьомого року.

          Тому, чисті грошові надходження сьомого року: