Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності“, страница 5

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.  Оптова ціна одиниці виробу, $

2.  Собівартість одиниці виробу у частині змінних витрат, $

3.  Постійні витрати на випуск та реалізацію,тис $

120

70

2900

160

80

2920

120

82

1680

183

120

1077

465

257

9420

516

229

8030

130

69

3930

506

206

10600

115

77

2940

390

291

9900

120

108

1840

Таблиця 1.5 – План інвестиційних витрат, тис. $

Витрати

За варіантами

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

Основні засоби

-  Виробничі споруди

-  Обладнання

-  Транспорт

89

390400

50

610

300

10

170

80

50

4100

390

46

305

235

0

280

55

36

3600

350

29

19

51

0

307

208

21

2400

220

19

201

12

89

0

0

69

4788

351

32

19

50

0

484

223

Продовження таблиці 1.5 – План інвестиційних витрат, тис. $

За варіантами

VІІ

VІІІ

ІX

X

XI

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2001

2002

2003

78

4478

398

21

67

47

12

787

167

1267

3815

378

597

356

215

45

121

20

45

4787

397

24

89

50

9

460

258

46

3830

300

10

347

250

0

110

24

35

4240

340

26

10

40

0

420

150

34

3584

301

13

12

53

0

357

198

Таблиця 1.6 – Джерела фінансування інвестиційних витрат та їх балансова (облікова) вартість

Джерела фінансування

Балансова вартість за варіантами, тис. $

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.  Позикові

1.1  Довгостроковий кредит

2.  Залучені

2.1  Звичайні акції

2.2  Привілейовані акції

3.  Власні

3.1 Нерозподілений прибуток

2302

3120

1243

700

2450

3360

1242

768

3237

4642,8

368

913

1233

1425

1440

467

5209

1460

833

1573

3002

1783

836

2580

3450

2701

18-1

1990

2400

2040

1632

2040

1590

1782

2370

2470

3200

1692

1704

1004

3345

2440

777

389

Таблиця 1.7 – Ціна джерел фінансування інвестиційних витрат

Джерела фінансування

Ціна джерела фінансування за варіантами,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.  Позикові

1.1  Довгостроковий кредит

2.  Залучені

2.1  Звичайні акції

2.2  Привілейовані акції

3.  Власні

3.1 Нерозподілений прибуток

33

11

9

6

30

12

9

8

29

11

9

10

28

12

10

4

31

16

12

12

30

16

12

13

31

10

8

10

34

15

12

7

33

11

9

4

30

16

12

6

29

13

8

8