Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 2

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Перевезено пасажирів – всього, млн.пас.

1514,2

893,5

775,4

834,3

626,8

712,1

Залізничним транспортом

114,9

57,2

57,6

55,9

51,2

54,2

Автомобільним транспортом

493,4

299,5

116,3

97,7

102,2

105,6

Авіаційним транспортом

7,3

8,4

8,7

9,3

8,9

9,5

Метрополітеном

283,0

275,9

221,1

232,1

233,1

235,8

Трамваями

313,6

112,9

172,2

207,3

104,3

149,7

Тролейбусами

302,0

139,6

199,5

232,0

127,1

157,3

Варіант для розрахунку відносної величини структури

1,7,3,9

2,8,4

3,9,5

4,0,6

5,1,7

6,2,8,0

На основі даних таблиць 2-3 визначити:

1) відносні величини динаміки (базисним і ланцюговим методом);

2) відносні величини структури;

3) побудувати графіки.

Методичні вказівки до виконання задачі 1

Відносними величинами в статистиці називають узагальнюючі показники, які характеризують кількісні співвідношення, властиві конкретним суспільним явищам.

Як правило, відносні величини визначаються відношенням двох абсолютних величин. Відносні величини можуть бути як іменованими, так і неіменованими.

Неіменовані відносні величини мають такі форми вираження: коефіцієнт, відсоток, проміле, продециміле і т. ін.

Розрізняють такі види відносних величин: планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, координації, інтенсивності, рівня економічного розвитку, порівняння.

Відносна величина динаміки характеризує зміни явищ у часі і визначається відношенням рівнів, які порівнюються, може виступати у формі коефіцієнта або відсотка. Розрахунок проводиться базисним або ланцюговим методом:

– базисний:       ;            .                         (1)

– ланцюговий:  ;.                               (2)

Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 2.

Порядок оформлення наведено в таблиці 4

Таблиця 4 – Динаміка виробництва маргарину

Рік

2002

2003

2004

2005

2006

Маргарин, тис.т.

425,2

480,4

428,8

420,0

396,0

В % до 2002

100

113,0

100,8

98,7

93,1

В % до попереднього року

113,0

89,0

97,9

94,3

Графічно відносну величину динаміки можна відобразити за допомогою діаграм:

- лінійної (рисунок 1 )

- стовпчикової  (рисунок 2 )

Рисунок 1 – Темп росту ( або зниження) виробництва

                       маргарину (2002 р. – 100)


Рисунок 2 – Темп росту ( або зниження) виробництва

                     маргарину (в % до попереднього року)

Відносна величина структури показує, яку питому вагу (частку) в загальному підсумку складає кожна його частина, визначається відношенням частини до цілого і може виступати у формі коефіцієнта або відсотка:

                  ;                        .                  (3)

Розрахунок необхідно провести за даними таблиці 3 відповідно до варіанта. Графіки і розрахункові таблиці будуються окремо для структури основних виробничих фондів по групах за два роки.

Приклад оформлення наведено в таблицях 5 ( вихідні данні), та в таблиці 6 (рішення)

Таблиця 5 – Показники роботи підприємств транспорту N області

Рік

2001

2004

Перевезено пасажирів – всього, млн.пас.

1514,2

834,3

Залізничним транспортом

114,9

55,9

Автомобільним транспортом

493,4

97,7

Авіаційним транспортом

7,3

9,3

Метрополітеном

283,0

232,1

Трамваями

313,6

207,3

Тролейбусами

302,0

232,0