Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 11

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відпрацьовано людино-днів

26 500

33 400

36 850

40 200

43 600

45 700

49 000

53 400

61400

66 600

Цілоденні простої, люд.-дн.

100

100

100

250

250

300

250

300

400

400


Продовження таблиці 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Неявки на роботу, люд.-дн.

13 630

13 120

14 350

15 890

16 990

17 720

19 150

21000

23 700

27 500

в тому числі:

– чергові відпустки

1800

2500

3000

3000

3000

3600

4000

4200

4600

5000

– відпустки на навчання

300

400

300

400

400

400

400

400

400

400

– відпустки у зв'язку з пологами

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

– хвороби

600

500

300

600

900

600

500

800

800

1000

– неявки, які дозволені законом

300

400

400

400

400

400

400

400

400

400

– неявки з дозволу адміністрації

200

25

100

100

50

100

100

100

200

250

– прогули

100

75

100

100

100

100

50

100

100

150

– святкові та вихідні дні

10130

9 020

9 950

10 990

11840

12 220

13 400

14 700

16 900

20 000

Разом відпрацьовано людино-годин

217450

277220

301750

323650

355340

374740

406 700

432 540

506 550

539 460

в тому числі

  – понаднормово

13 400

13 360

18 930

16 080

10 900

20 565

20 580

8010

24 560

16 620

Завдання до задачі 8

На основі даних про використання часу робітниками підприємства за 1-й квартал 2006 року (табл. 28) необхідно:

1 Скласти баланс робочого часу.

2 На основі балансу розрахувати коефіцієнти використання робочого часу.

3 Визначити:

а) середньоспискову чисельність робітників підприємства;

б) середньоявкову чисельність робітників;

в) середнє число робітників, які фактично працювали;

г) середню фактичну тривалість повного й урочного робочого дня;

д) середню фактичну та установлену тривалість робочого періоду.

Методичні вказівки до задачі 7

Баланс робочого часу відображає структуру робочого часу і його використання на підприємстві. Баланс робочого часу в людино-днях характеризує його використання по днях (змінах), в людино-годинах - по днях і всередині дня. Схема балансу робочого часу наведена в таблиці 29.

Таблиця 29 - Баланс робочого часу за 1-й квартал 2006 року

Ресурси робочого часу

Людино-дні

Використання робочого часу

Людино-дні

1 Календарний час

1.1 Святкові  та вихідні дні

2 Табельний фонд

2.1 Чергові відпустки

3 Максимально-можливий фонд

1 Фактично відпрацьований час

2 Час, не використаний з поважних причин

2.1 Хвороби

2.2 Відпустки на навчання

2.3  Відпустки по вагітності та пологах

2.4  Неявки, які дозволені законом

3 Втрати робочого часу

3.1  Неявки з дозволу адміністрації

3.2 Прогули

3.3 Цілоденні простої

Максимально-можливий фонд

Максимально-можливий фонд