Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 5

Таблиця 17 – До розрахунку середньодобового виробітку  звичайним способом і способом моментів

Денний виробіток, шт

x

f

xf

Sn

9-11

10

5

50

-6

-3

-15

5

11-13

12

10

120

-4

-2

-20

15

13-15

14

35

490

-2

-1

-35

50

15-17

16

40

640

0

0

0

90

17-19

18

7

126

+2

+1

+7

97

19-21

20

3

60

+4

+2

+6

100

Разом

100

1486

-70

+13

-57

  ;    шт.

  ;   .

  ;    шт.


Розрахуємо моду і медіану:

 шт.

Таким чином, найбільш часто зустрічаються робітники, денний виробіток яких складає 15,3 шт.

  ;   .

  ;    шт.

Тобто, 50 робітників мають денний виробіток менше ніж 15,0 шт деталей, а інша половина – 15,0 шт і більше.

Задача 3

Тема. Ряди динаміки

Вихідні дані:

Таблиця 18 – Основні показники галузей економіки N – і країни

Варіант

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

1

Вантажооборот, млрд ткм

195,8

200,1

201,1

199,8

200,9

2

Товарооборот, млн грн

125,3

130,1

132,2

131,8

135,0

3

Продукція, млрд грн.

2,3

2,6

2,5

2,8

3,2

4

Експорт, млрд дол.

88,3

70,5

78,8

100,2

108,2

5

Імпорт, млрд дол.

95,4

72,2

80,3

85,5

102,1

6

Добуток вугілля, млн т

52

58

60

59

61

7

Середня вага вантажу поїзда брутто, т

3 126

3 079

3 128

3 166

3 174

8

Середньодобова продуктивність локомотива, тис. ткм брутто

1 048

1 037

1 084

1 104

1 095

9

Середньодобова продуктивність вагону, ткм брутто

5 777

5 662

5812

5821

5820

0

Виробництво цементу, млн т

65,4

66,8

65,2

67,6

68,2

За даними таблиці 18 визначити за базисною і ланцюговою схемою:

1) абсолютний приріст;

2)темп росту;

3) темп приросту;

4) абсолютне значення одного відсотка приросту;

5) середній рівень ряду;

6) середній абсолютний приріст;

7) середньорічний темп росту і приросту.

Методичні вказівки до виконання задачі 3

Статистика всі суспільні явища вивчає не в статиці, а в динаміці. Вивчання змін явищ в часі виконується за допомогою динамічних рядів.

Динамічним рядом у статистиці називається ряд величин, які характеризують зміну будь-якого явища в часі. Будь-який динамічний ряд складається з двох елементів:

1 Час (період або момент часу). Під періодом розуміють місяць, квартал, рік, а під моментом часу – дату, число.

2 Рівні ряду (у) – числові значення, які взяті за певний період часу або відносяться до певного моменту часу.

Для аналізу динамічних рядів використовується цілий ряд показників: рівень ряду, середній рівень ряду, абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, середній темп росту, середній темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту.

Рівні ряду ()– це числові значення показника, які створюють ряд динаміки. Розрізняють початковий рівень (), кінцевий рівень () та рівень, який був прийнятий за базу порівняння (), який найчастіше співпадає із початковим рівнем. Для узагальнюючої характеристики рівня явища вираховується середня з усіх рівнів ряду. Спосіб розрахунку середнього рівня залежить від виду ряду динаміки.