Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика», страница 7

При виконанні свого варіанта слова «рівень ряду» і «одиниці вимірювання» не пишуть. Їх треба замінити назвою показника, який аналізується, згідно з варіантом і відповідною їм одиницею вимірювання. Наприклад, «Вантажооборот, млрд ткм».

Задача 4

Тема. Статистика оборотних фондів

Вихідні дані

Таблиця 20 – Виручка від реалізації продукції і наявність               

                        оборотних коштів

Варіант

Показник

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

Середні залишки оборотних ко­штів, тис. грн.

1-й квартал

2-й квартал

1-й квартал

2-й квартал

1

3 200

2 690

800

820

2

1300

1 500

260

333

3

3 400

3 900

680

650

4

2 500

3 120

500

520

5

2 400

2 610

600

580

6

3 000

3 355

600

610

7

1900

2 160

475

480

8

1500

1 600

300

400

9

2 100

2 430

525

540

0

2 600

3 000

520

500

За даними таблиці 20 визначити:

1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів;

2) коефіцієнт закріплення оборотних коштів;

3) тривалість одного обороту оборотних коштів;

4) суму вивільнення або додаткового залучення оборотних коштів;

5) вплив факторів на прискорення або сповільнення оборотності оборотних коштів.

Методичні вказівки до задачі 4

Оборотні кошти - важлива частина національного багатства країни. Відповідно до діючого міжнародного стандарту СНР-93 при вирахуванні показників оборотності оборотних коштів рекомендується користуватись категоріями "Запаси", "Цінності". У вітчизняній статистиці до нинішнього часу існує поняття "Матеріальні оборотні кошти і запаси" - оборотні фон­ди, а також поняття "Оборотні кошти", до яких належать матеріальні обо­ротні кошти і запаси разом із фінансовими коштами. В оборотні фонди включаються виробничі напаси (сировина, матеріали, паливо, запчастини, інструменти, господарчі товари, насіння, посадочні матеріали, корми і фу­раж тощо), незавершене виробництво, запаси готової продукції у виробни­ків, товари для перепродажу і матеріальні резерви.

Особливістю цієї частини фондів є те, що вони беруть участь в од­ному виробничому циклі, в результаті чого змінюють свою натурально-речову форму, а їх вартість повністю входить у вартість виготовлених з них продукції та послуг.

Використання оборотних фондів (і коштів) характеризується систе­мою показників, найважливішими з яких є коефіцієнт оборотності, коефі­цієнт закріплення, середня тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності Коб, виміряний кількістю оборотів, виступає узагальнюючим показником використання оборотних фондів. Він показує,

який обсяг виробленої Q або реалізованої Р продукції припадає на 1 грн. оборотних фондів, тобто скільки разів протягом періоду обернувся у виро­бництві середній залишок оборотних фондів :

                            (29)

Коефіцієнт закріплення КЗ оборотних фондів являє собою величину, обернену до коефіцієнта оборотності (вираховується в гривнях або копійках):

                    (30)

Він відображає середню вартість запасів оборотних фондів, яка при­падає на гривню реалізованої продукції або послуг.

Середня тривалість одного обороту в днях toб розраховується ділен­ням числа календарних днів у періоді Д на число оборотів оборотних фон­дів за цей період Коб. При цьому число днів у році приймається рівним 360, у кварталі - 90, у місяці - 30.

                            (31)

Результатом прискорення або сповільнення оборотності оборотних фондів є відносне вивільнення (-) або додаткове залучення (+) оборотних коштів. Для розрахунку цього показника можна використовувати такі формули: