Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 8

C0-загальна ємність схеми що включає в себе вихідну ємність транзистора СВИХ.Т,ємність навантаження СН ,ємність монтажу СМ.

                                                [ 5 cт.42]

СВИХ.Т=5,5пФ

СН=5пФ5

СМ=10пФ

Обираємо конденсатор С8 типу К10-17б-120пФ-25 В±10%

Визначимо значення розділової ємності С7 за формулою:

                                                    [ 5 cт.50]

Обираємо конденсатор С7 типу К50-35-3,9мкФ-160 В±10%

Визначимо значення розділової ємності С5 за формулою:

RВХ-вхідний опір каскаду

Обираємо конденсатор С5 типу К50-35-3мкФ-160 В±5%

Розрахунок коефіцієнта підсилення за потужністю ККП

Коефіцієнт підсилення по напрузі для даного каскаду визначається за формулою :

[5 cт.38]

 
                        

Коефіцієнт підсилення по струму для даного каскаду визначається за формулою :

                                                      [ 4 cт.84]

RВХ-вхідний опір каскаду

(раз)

Коефіцієнт підсилення по потужності для даного каскаду визначається за формулою :

                                   [ 5 cт.2]

3.2  Розрахунок каскаду попереднього підсилення


          Схема КПП на біполярному транзисторі з спільним емітером представлена на рисунку 5.Нумерація елементів згідно загальної схеми електричної принципової що наведена в додатках.

          Рисунок 5-Схема  каскаду попереднього підсилення

          Попередні данні для розрахунку:

Напруга живлення Е=12В

Коефіцієнт підсилення по потужності Кр(дБ) = 38,3 дБ

Частотні спотворення каскаду:

 Мн= 0,26 дБ=1,03раз,

 Мв = 0,043дБ=1,005раз

 Нижня частота Fн= 50 Гц 

Верхня  частота діапазону Fв=8 МГц

     Коефіцієнт нелінійних спотворень КГ  для каскаду попереднього підсилення не повинен перевищувати 0,13%.

Використовуючи вихідні та вхідні характеристики транзистора КТ315Р рисунок 3 а) б) (Додатки) для напруги живлення Е=12В знайдемо в робочій точці струм колектора Ік.0=2 мА,напруга колектор-емітер Uке.0=6В,струм бази Іб.о=0,075мА і напруга база-емітер Uбе.0=0,5В.Опір навантаження

Подпись: [ 4 cт.84]        

Потужність що розсіюється на резисторі R3 визначається за

формулою:               

Iпод=10IБ0

Iпод=10*0,075=0,75мА

Визначимо потужність розсіювання на резисторі R3 :

Вибираємо резистор R3 типу МЛТ-0,125-3КОм±5%

Розрахунок кола емітерної стабілізації каскаду

Визначимо опір резистора Rе=R4+R5

    Uе0=0,1Еж                         

 (Ом)

Опір Re буде складатися з двох опорів R5=560 Ом-опір емітерної стабілізації і R4=33Ом-опір кола емітерної ВЧ корекції.

Визначимо потужність що розсіюється на резисторах R5 та R4 і оберемо їх номінали з стандартних рядів.

Потужність що розсіюється на резисторах R5 та R4 визначається за формулою:

Визначимо потужність розсіювання резисторів R12 та R9 :

Вибираємо резистор R5 типу МЛТ-0,125-560 Ом±10%

Вибираємо резистор R4 типу МЛТ-0,125-33Ом±10%

Розрахуємо ємність С2 за формулою:

Обираємо конденсатор С2 типу К50-35-360мкФ-25 В±5%

Розрахунок подільника в колі бази

Iпод=10IБ0

Iпод=10*0,075=0,75мА

Обераємо R2=2,2КОм

R1=RПОД-R2=16-2,2=13,8(КОм)

Обераємо R1=15КОм

Визначимо потужність розсіювання резисторів R2 та R1.

Потужність що розсіюється на резисторах R2 та R1 визначається за формулою:

Вибираємо резистор R2 типу МЛТ-0,125-2,2КОм±10%

Вибираємо резистор R1типу МЛТ-0,125-15КОм±10%

Розрахунок кола емітерної ВЧ корекції

Значення коректуючої ємності С4 визначається з виразу:

А-глибина ВЗЗ А=1+S0·R4

A=1+0,09·33≈4

Значення опору Re визначається через обрані номінали опорів R4 та R5

Re=R4+R5

Re=33+560=593(Ом)

τв-стала часу каскаду для області верхніх частот

C0-загальна ємність схеми що включає в себе вихідну ємність транзистора СВИХ.Т,ємність навантаження СН ,ємність монтажу СМ.