Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 11

4.3. Аналіз моделі пристрою

Пристрій підсилює три кольорових сигнали,для дослідження його характеристик використаємо канал підсилення сигналу червоного кольору. Схема зібрана в системі Electronics Workbench 5.12Pro зображена на рисунку 8.

Рисунок 8 Схема одного з каналів підсилювача.

На схему подаються прямокутні імпульси від генератора рисунок 9.

Рисунок 9 Генератор імпульсів.

Для отримання АЧХ та ФЧХ схеми в панелі меню програми виберемо Analysis-AC Frequency, задамо параметри для моделювання рисунок 10,отримані графіки зображені на рисунку 11.

 Рисунок 10 Завдання на моделювання АЧХ та ФЧХ

Подпись: Рисунок 11 АЧХ та ФЧХ пристрою

За допомогою трасіровки рисунок 11,12 по графіку визначимо Мн  та МВ підсилювача.

З рисунку 12 Мн =y2-y1=92,8962-90,2520=2,6442дБ


З рисунку 13 МВ =y2-y1=92,8962-92,3926=0,5036дБ

Рисунок 12 Трасіровка по графіку для визначення коефіцієнта частотних спотворень в НЧ


Рисунок 13 Трасіровка по графіку для визначення коефіцієнта частотних спотворень в ВЧ

Для моделювання шумових характеристик пристрою в меню Analysis виберемо пункт Noise,задавши параметри моделювання рисунок 14 отримаємо відповідні графіки рисунок 15.

 


 


Рисунок 14 Завдання на моделювання


Рисунок 15 Графіки отримані при моделювані шумових напруг

4.4.Аналіз результатів моделювання

Таблиця 2 Порівняння отриманих та очікуваних результатів

    Параметри що досліджувалися

Задані в ТЗ

Отримані при проектуванні

Отримані при моделюванні

1. Коефіцієнт підсилення по потужності,дБ

>56

74,2

-

2. Коефіцієнт частотних спотворень в області низьких частот МН,дБ

2,0

0,6

2,64

3. Коефіцієнт частотних спотворень в області високих частот МВ,дБ

2,4

0,13

0,5

4. Смуга пропускання ΔF,МГц

8

-

15

5. Коефіцієнт нелінійних спотворень КГ,%

1,6

-

1,5

1. Коефіцієнт підсилення по напрузі ,дБ

-

75

92


Висновок

Розроблений відеопідсилювач кольорового телевізійного приймача повністю відповідає умовам технічного завдання. Даний підсилювач розроблено на дискретних елементах, так як схема має відносно високий рівень вихідної напруги і тому потрібно застосовувати спеціалізовані мікросхеми, але, враховуючи простоту підсилювача, цей перехід можна не проводити. За допомогою програмного пакету Electronics Workbanch 5.12 Pro проведено схемотехнічне моделювання моделі підсилювача.Проведено порівняння  параметрів заданих в ТЗ з параметрами що отримали при проектуванні і моделюванні.


Література

1.  Мамонкин И.Г.’’Усилительние устройства’’.Москва ’’Связь’’,1977г.

2.  Рудик В. Д. “Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв ( розрахунок структурної схеми )’’ – Вінниця: ВДТУ. 1999р.

3.  Цыкина А.В. “Проектирование транзисторных усилителей низкой частоти” Москва “Связь” 1968г.

4.  Петухов В.М. “Транзистори”- справочник. Москва “Радио и связь” 1996г.

5.  Рудик В. Д. “Конспект лекцій до курсу ’’Аналогові електронні пристрї’’. Вінниця: ВПІ. 1991р.

6.  Гершунский Б.С.’’Справочник по расчету електронных схем’’.Киев ’’Вища школа’’ 1983г.

7.  Гаврилов  Л.П. "Нелинейние цепи в программах схемотехнического моделирования".Москва, Солон-Р,2002г.