Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 6

МВ.СХ = 0,2 . . .0,3 дБ,                                        [ 2 cт.21]

Загальні частотні спотворення в області верхніх частот ККП:

          МВ ККП = МВ.Т.+ МВ.СХ.                                                              [ 2 cт.22]

МВ ККП = 0,04 + 0,2 = 0,24 (дБ)=1,03раз     

Загальні частотні спотворення в області верхніх частот КПП:

          МВ КПП = МВ.Т.+ МВ.СХ. =0 + 0,2 = 0,2 (дБ)=1,02раз

Для отримання выдповыдних значень частотних спотворень доцільно використовувати А-коефіцієнт зворотнього звязку,А вибирається в межах(1,5…5)

Задавши ВЗЗ глибиною А=4 будемо мати відповідно:

(раз)=0,086(дБ)

(раз)=0,043(дБ)

Загальні частотні спотворення в області ВЧ будуть становити:

 

          Дані спотворення менші ніж в ТЗ.

          Частотні спотворення на низьких частотах Мн зумовлені наявністю в каскаді кіл, що впливають на коефіцієнт підсилення в області низьких частот.Для резистивного підсилювального каскаду МН=0,8…1,2             [ 2 cт.22]

Задавши ВЗЗ глибиною А=4 та МНККП= 1,2дБ=1,15(раз) та та МНКПП= 0,8дБ=1,1(раз)  будемо мати відповідно:

(раз)=0,34(дБ)

(раз)=0,26(дБ)

Загальні частотні спотворення в області НЧ будуть становити:

          Дані спотворення відповідають вимогам  ТЗ.

Так як умови Мв ≤ Мв.ТЗ і Мн ≤ Мн.ТЗ виконуються, це свідчить про можливість реалізації даного пристрою на двох каскадах.

         Основну частину нелінійних спотворень вносить каскад кінцевого підсилення(приблизно 90%),тому прийнявши КККП=5% , ККПП=0,5%   і враховуючи ВЗЗ:

КККПβККП/A

КККПβ=5/4=1,25%

ККППβКПП/A

ККППβ=0,5/4≈0,13%

Тоді загальний коефіцієнт гармонік складатиме:

КГККПβ КППβ                                                                                              [ 5 cт.9]

КГ=1,25+0,13=1,38%

Дані коефіцієнта гармонік  відповідають вимогам  ТЗ.

2.8. Вибір регулятора підсилення

Для плавного регулювання підсилення використаємо потенціометр  що розміщений перед каскадом кінцевого підсилення.Використання паралельного регулювання підсилення сигналів у підсилювачах з низькоомним входом можливе тільки при наявності додаткового опору який деякою мірою збільшує вхідний опір підсилювача але ослабляє сигнал.

2.9 Структурна схема пристрою

Повна структурна схема відео підсилювача телевізійного кольорового приймача з розподіленими параметрами зображено на рисунку 1.      

  Рисунок 1- Структурна схема  підсилювача R,G,B відеосигналів кольорового телевізійного приймача.

2.10 Аналіз застосування ІМС

В якості елементної бази для побудови відеопідсилювачів використовуються як дискретні елементи(транзистори,конденсатори,резистори) так і інтегральні мікросхеми що мають відповідне призначення.На рисунку 2 представлено  cтруктурну  схему ІМС TDA6101Q фірми Philips яка застосовується в телевізорах HORIZONT cерії CTV-690. Вона являє собою одноканальний відеопідсилювач, призначений для подачі сигналу на катод кольорового кінескопу (в телевізорах HORIZONT cерії CTV-690 кінескоп А59ЕАК252Х11).Мікросхема будується в корпусі типу  DBS9MPF який зображено на рисунку 3.Основні параметри мікросхеми наведено в таблиці 1.

 


Рисунок 2 Структурна  схема ІМС TDA6101Q

                 Використання інтегральних мікросхем має ряд переваг в порівнянні з дискретними елементами(малі розміри та маса,точність номіналів елементів,стабільність роботи,зменшення загальної кількості з’єднань що потрібно виконати при монтажу),але особливістю роботи відеопідсилювача є високий рівень напруг що потрібний для модуляції електронного промення у електронно-променевій трубці.Тому серії мікросхем що використовуються як відеопідсилювачі мають досить високу ціну і тим самим при їх використанні збільшується загальна вартість приймача.Мікросхема що розглядається є одноканальною тому потрібно використовувати три мікросхеми для побудови відеопідсилювача,по одній мікросхемі для кожного з каналів.Більшість мікросхем процюють в досить обмеженому температурному інтервалі  для  ІМС TDA6101Q це -20…+65˚С хоча температура в середині телевізійного приймача при певних кліматичних умовах може значно відрізнятися від цих меж.