Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 10

Використовуючи вихідні  характеристики транзистора КТ940А рисунок 2(Додатки) на навантажувальній прямій вибираємо значення струму ІК що відповідає точкам А,Р та Б.Отримаємо відповідно 26мА,20мА та 5мА.На графіку вхідної характеристики рисунок 2(Додатки) визначаємо  величини ІБ та UБЕ для кожної з точок:

Точка А  ІБ=0,1мА  UБЕ=0,4В

Точка Р  ІБ=0,3мА  UБЕ=0,7В

Точка Б  ІБ=20 мА  UБЕ=0,9В

Розрахуємо знечення ЕРС еквівалентногог генератора вхідного сигналу для різних значень  ІБ та UБЕ по формулі:

              ЕГ=UБЕБRГ    RГ =300Ом

ЕГА=0,4+0,0001·300=0,43(В)

ЕГР=0,7+0,0003·300=0,79(В)

ЕГА=0,9+0,002·300=1,5(В)

По отриманим значенням визначаємо ІКminК1КPК2Кmax:

ІКmin =5мА

     ІК1=10мА

     ІКP=15мА

     ІК2=20мА

     ІКmax=26мА

Визначимо амплітуду кожної гармоніки струму колектора

ІKm1=10мА, ІKm2=0,25мА, ІKm3=0,17мА.

З отриманих даних визначаємо коефіцієнт нелінійних спотворень КГККП=5,4%.З врахуванням застосування ВЗЗ А=4 отримаємо  КГККПβГККП/A=5,4/4=1,35%.

          Каскад попереднього підсилення працює при незначних рівнях сигналу тому коефіцієнт нелінійних спотворень приймемо на порядок меншим в порівнянні з каскадом кінцевого підсилення.КГКППβ=0,14%.

Тоді загальний коефіцієнт гармонік складатиме:

КГГККПβ ГКППβ                                                                                         

КГ=1,35+0,14≈1,5%

    Оскільки розрахований загальний коефіцієнт гармонік (1,5%) менший за коефіцієнт гармонік що заданий у ТЗ(1,6%) то умови технічного завдання виконано.

4. Моделювання відеопідсилювача на ЕОМ

4.1.Вибір моделюючої системи

При вивчені електротехнічних дисциплін використовуються такі системи для дослідження електричних схем за допомогою ЕОМ:

1.Програма Pspise що приміняється для схемотехнічного моделювання електронних схем.

2.Системи схемотехнічного моделювання аналогових і аналогово-цифрових схем.До них слід віднести такі системи як Electronics Workbench 5.12Pro(’’Електрона Лабораторія’’) та Micro Cap 6.0 (Microcomputer Circuit Analysis Program-’’Програма аналізу схем на мікрокомп’ютерах’’).

3.Апаратно програмний комплекс  LabVIEW.

4.Програма Excel що входить в пакет Microsoft Office.

5.Математичні пакети програм такі як Mathematica, MatLAB, MathCAD, Maple, Derive.

Цей список не охоплює всіх програмних продуктів що використовуються при вивчені електронних схем,є ряд програм що розроблені і використовуються для дослідження тільки окремих типів схем.

            При моделюванні спректованого підсилювача відеосигналів(ПВ) використаємо систему схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12Pro.Вибір цієї моделюючої програми зумовлений рядом причин:

1.Можливість моделювання схем що містять найновіші компоненти.

2. Наявність моделей сучасного лабораторного обладнання,система EWB містить віртуальні осцилографи та цифрові вимірювальні пристрої.

3.В системі Electronics Workbench 5.12Pro панелі віртуальних осцилографів,вольтметрів,амперметрів,Боде-плотера,функціонального генератора,пристроїв для дослідження цифрових схем подібні до зовнішнього вигляду реальних пристроїв.Це наближає комп’ютерне моделювання до дослідження реальних схем.Описаний програмний продукт не потребує спеціального налагодження і нестандартних пристроїв. Для установки цієї програми можуть бути використані комп’ютери простих модифікацій. [7 cт.5]

4.2. Вибір моделей компонентів


В системі схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12Pro вибір резисторів та конденсаторів не викликає проблем,основним завданням при моделюванні є вибір моделей транзисторів ,оскільки в базі елементів цієї програми відсутні вітчизняні транзистори.Тому слід використовувати їх аналоги.В EWB наведено список n-p-n транзисторів що використовуються в списку міститься такі пункти Model(Модель),Manufacturer(Виробник) та Library(Бібліотека).Із цього списку вибираємо аналоги транзисторів КТ940А-2N4286 та КТ315Р-2N3394.