Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 7

           Отже відеопідсилювач побудуємо з використанням дискретних елементів які мають меншу вартість і працюють в більш широкому температурному діапазоні.


Таблиця 1- Основні параметри ІМС TDA6101Q  

Тип мікросхеми

TDA6101Q

Фірма виробник

Philips

Функціональне призначення

Високовольтний відеопідсилювач

UИП

0…250

UВИХ

14…250

VU ВИХ,В/мкс

1700

UСМ ВХ,мВ

-50…+50

ІВХ.ПР,мкА

0…20

tНАР.НС

55

T,˚C

-20…+65

Корпус

DBS9MPF


3. Електричний розрахунок каскадів пристрою

3.1. Розрахунок каскаду кінцевого підсилення


Схема ККП на біполярному транзисторі з спільним емітером представлена на рисунку 4.Нумерація елементів згідно загальної схеми електричної принципової що наведена в додатках.

Рисунок 4 Схема електрична принципова каскаду кінцевого підсилення

          Попередні данні для розрахунку:

Напруга живлення Е=115В

Частотні спотворення каскаду:

 Мн= 0,34 дБ=1,04(раз)

 Мв = 0,086 дБ=1,01(раз)

 Нижня частота Fн= 50 Гц

 Верхня  частота діапазону Fв=8 МГц

Коефіцієнт нелінійних спотворень КГ  для каскаду кінцевого підсилення не повинен перевищувати 1,25%.

Використовуючи вихідні та вхідні характеристики транзистора КТ940А рисунок 1(Додатки) для напруги живлення Е=115В знайдемо в робочій точці струм колектора Ік.0=20 мА,напруга колектор-емітер Uке.0=37В,струм бази Іб.о=0,3мА і напруга база-емітер Uбе.0=0,7В.

Обираємо опір навантаження:

опір навантаження RH=R10=3000Oм

Потужність що розсіюється на резисторі R10 визначається за

[4 cт.26]

 
формулою:                  

Iпод=10IБ0

Iпод=10*0,3=3(мА)

Визначимо потужність розсіювання резисторі R10 :

Вибираємо резистор R10 типу МЛТ-0,125-3КОм±5%

Розрахунок кола емітерної стабілізації каскаду

Визначимо опір резистора Rе=R11+R12

    Uе0=0,1Еж                                                    [ 5 cт.29]                     

 (Ом)

Опір Re буде складатися з двох опорів R12=470 Ом-опір емітерної стабілізації і R11=47Ом-опір кола емітерної ВЧ корекції

Визначимо потужність що розсіюється на резисторах R12 та R11 і оберемо їх номінали з стандартних рядів.

Потужність що розсіюється на резисторах R12 та R11 визначається за формулою:                                     [ 4 cт.32]

Визначимо потужність розсіювання резисторів R12 та R11 :

Вибираємо резистор R12 типу МЛТ-0,25-470 Ом±10%

Вибираємо резистор R11 типу МЛТ-0,125-47Ом±10%

Розрахуємо значення ємності С6 за формулою:

                                            [ 5 cт.50]

Обираємо конденсатор С6 типу К50-35-360мкФ-160 В±5%

Розрахунок подільника в колі бази

Iпод=10IБ0

Iпод=10*0,3=3мА

                                                                [ 4 cт.72]

Обираємо опір подільника рівним 39 КОм

                                                       [ 4 cт.87]

R8=RПОД-R9=39-4=35(КОм)

Визначимо потужність розсіювання резисторів R8 та R9.

Потужність що розсіюється на резисторах R8 та R9 визначається за формулою:                                                       [ 4 cт.32]

Вибираємо резистор R8 типу МЛТ-0,5-35КОм±5%

Вибираємо резистор R9 типу МЛТ-0,125-3,9КОм±10%

Розрахунок кола емітерної ВЧ корекції

Значення коректуючої ємності С8 визначається з виразу:

                                                  [ 4 cт.94]

   А-глибина ВЗЗ А=1+S0·R11

A=1+0,06·47≈4

Значення опору Re визначається через обрані номінали опорів R11 та R12

Re=R11+R12

Re=47+470=517(Ом)

τв-стала часу каскаду для області верхніх частот