Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 9

СВИХ.Т=7пФ

СН=5пФ5

СМ=10пФ

Визначимо значення ємності С4 за формулою:

Обираємо конденсатор С4 типу К10-17б-120пФ-25 В±10%

Визначимо значення розділової ємності С3 за формулою:

Обираємо конденсатор С3 типу К50-35-4,3мкФ-25 В±5%

Визначимо значення розділової ємності С1 за формулою:

RВХ-вхідний опір каскаду

Обираємо конденсатор С1 типу К50-35-6,8мкФ-25 В±10%

Розрахунок коефіцієнта підсилення за потужністю КПП

Коефіцієнт підсилення по напрузі для даного каскаду визначається за формулою :

Коефіцієнт підсилення по струму для даного каскаду визначається за формулою :

RВХ-вхідний опір каскаду

(раз)

Коефіцієнт підсилення по потужності для даного каскаду визначається за формулою :

3.3 Розрахунок коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю

Коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю визначається формулою:

КРРККПРКПП

КР=37+37,2=74,2(дБ)

     Оскільки розрахована потужність більша за задану в ТЗ,КР.ТЗ=56дБ пристрій спроектовано відповідно до вимог.

3.4. Розрахунок регулятора підсилення

Для плавного регулювання підсилення використаємо потенціометр  що розміщений перед каскадом кінцевого підсилення.


Схема регулятора підсилення зображена на рисунку 6.

Рисунок 6 Схема регулятора підсилення.

Дані для розрахунку:

глибина регулювання підсилення 56 дБ=630раз

Для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  56 дБ,або 630раз   приймаємо R6+R7=150 КОм.

R6=150000-238=149762 (Ом)

 За розрахованими значеннями резисторів вибираються згідно Е рядів номінали резисторів.

Вибираємо змінний резистор R6 типу CП3-4е-0,25-150КОм±10%

  Вибираємо резистор R7 типу  МЛТ-0,25-270 Ом±10%

3.5 Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень пристрою

      Для обчислення коефіцієнта нелінійних спотворень пепередньо розраховується і будується наскрізна динамічна характеристика,яка представляє собою залежність струму колектора від ЕРС еквівалентного генератора вхідного сигналу(відеодетектора).Для побудови наскрізної динамічної характеристики необхідно:

1. Задатися внутрішнім опором еквівалентного генератора  RГ (50…300) Ом.

2.  Відмітити для кількох точок навантажувальної прямої значення струму ІК.

3.  На графіку вхідної характеристики відмітити  точки що відповідають точкам вибраним на навантіжувальній прямій і визначити в них величини ІБ та UБЕ.

4.  Розрахувати знечення ЕРС еквівалентногог генератора вхідного сигналу для різних значень  ІБ та UБЕ по формулі:

              ЕГ=UБЕБRГ

5.  За отриманими значенями в прямокутній системі координат побудувати графік залежності ІК=f(ЕГ).

Для того щоб розрахувати коефіцієнт нелінійних спотворень потрібно,розділити отриманий графік на горизонтальні осі на чотири рівні ділянки і для п’яти точок що обмежують ці ділянки визначити значення відповідних їм струмів ІКminК1КP К2Кmax.

Амплітуда першої гармоніки струму колектора розраховується по формулі:

[6 cт.109]

 

Амплітуда другої гармоніки :

[6 cт.109]

 

[6 cт.109]

 
Амплітуда  третьої гармоніки :

Коефіцієнт нелінійних спотворень визначається за формулою:

[6 cт.109]

 

Графік залежності  ІК=f(ЕГ) зображено на рисунку 7.


Рисунок 7-Залежність  ІК=f(ЕГ)

     Оскільки каскад попереднього підсилення працює при досить малих рівнях сигналу то розрахуємо коефіцієнт нелінійних спотворень  для каскаду кінцевого підсилення.