Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача, страница 4

11.Зворотній струм  колектора  Ікб зв.=0,05мкА

12.Тепловий опір перехід-корпус  Rт п-к=10 ºС/Вт     .        [ 3 cт.124]

         Отже по таким параметрам як Ік.max.доп.(KT940A)=100мА> Ік.max.доп.(розрах)=42,7мА,

Uк.е.доп(KT940A)=128В> Uк.е.доп(розрах)=300В транзистор КТ940А відповідає вимогам.

Подпись: [ 3 cт.56]Оскільки розсіювана потужність  Рк.мах = 10 Вт для транзистора КТ940А забезпечується тільки при використанні радіатора то разрахуємо площу необхідного радіатора за формулою:

S-загальна площа радіатора

ТП.макс- максимально-допустима температура колекторного переходу переходу

 ТС.макс-максимально можлива температура навколишнього середовища

Rт п-к-величина теплового опору транзистора

Р-потужність що виділяється в транзисторі

        Отже транзистор потрібно розмістити на пластині загальною площею 188 см2,в якості радіатора вигідно використовувати металічні шасі та стінки апаратури.

Мінімальна потужність на вході ККП визначається за формулою

РвхвихрККП                                              [ 3 cт.131]

Тоді Рвх=0,47/200=1,5мВт

                 Отже інші каскади можна побудувати на малопотужних транзисторах .В якості каскаду попередньго підсилення оберемо схему із спільним емітером.Амплітуда струму вхідного кола ККП, що дозволяє визначити положення робочої точки транзистора на його вхідній характеристиці, а також забезпечує вибір транзисторів каскадів попереднього підсилення за струмом, відповідно дорівнює для схеми з спільним емітером:

           ,                                     [ 2 cт.13]

    .

          Максимальний струм колектора попереднього каскаду

 І к доп ≥ 10 * ІБм,                                                   [ 2 cт.12]    

  І к доп = 10 * 0,71 =7,1 (мА).

Напругу живлення попереднього каскаду приймаємо Еж = 12 В

Визначимо тип транзистора каскаду попереднього підсилення.

Максимальне значення напруги колектор-емітер буде дорівнювати:                                                                                      

           (В)

Для каскаду попереднього підсилення ( КПП ) вибирається транзистор КТ315Р (n-p-n) малої потужності,високої частоти з такими основними параметрами:

1.Максимально-допустима напруга колектор-емітер  Uк.е.мах.доп. = 25 В;

2.Коефіцієнт передачі по струму  h21е = 150…350;

3.Максимальний постійний струм колектора  Iк.мах.доп. = 0,1 А;

4.Розсіювана потужність  Рк.мах = 150 мВт

5.Гранична частота коефіцієнта передачі  Fгр=250МГц

6.Крутість характеристики транзистора S=90…100мА/В

7.Ємність колекторного переходу  Ск=7пФ

8.Постійна часу кола зворотноьго зв’язку   τк=500нс.

9.Максимально-допустима температура переходу  Тп.мах.=120 ºС

10.Зворотній струм  колектора  Ікб зв.=1мкА

11.Тепловий опір перехід-корпус  Rт п-к=640 ºС/Вт            [ 4 cт.56]

Знайдемо коефіцієнт підсилення  кожного каскаду

         Отже по таким параметрам як Ік.max.доп.(KT315Р)=100мА> Ік.max.доп.(розрах)=7,1мА,

Uк.е.доп(KT315Р)=25В> Uк.е.доп(розрах)=15В транзистор КТ315Р відповідає вимогам.

2.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою по потужності

Для відео підсилювача на біполярних транзисторах загальний коефіцієнт підсилення по потужності дорівнює:

                                                  [ 2 cт.15]

          де Рдж вихідна потужність джерела сигналу, яким є відео детектор з параметрами

[2 cт.18]

 
              

Uвих.дж -вихідна напруга джерела сигналу Uвих.дж =300 мВ

 Rвих.дж-вихідний опір джерела сигналу  Rвих.дж=5 кОм

Звідки   (Вт) = 18 (мкВт)

А-коефіцієнт що враховує глибину зворотнього зв’язку,вибирається в межах1,5…5.   [ 2 cт.26]

Для даної схеми оберемо А=4

Загальний коефіцієнт підсилення буде становити:

           

Для каскаду зібраного по схемі зы спільним емітером коефіцієнт підсилення по потужності визначається за формулою: