Розробка схеми підсилювача нижніх частот відтворення для магнітофону

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет радіоелектроніки

Кафедра радіотехніки

Підсилювач каналу відтворення магнітофону

Курсовий проект

з дисципліни ”Підсилювальні пристрої”

Пояснювальна записка

ВДТУ.7.0907.14 ПЗ

Керівникдоцентк.т.н.                                        В.Д.Рудик

Н.Контроль  доцент  к.т.н.                               В.Д.Рудик

Студент гр.РЗ-98                                               В.В.Чумак

2001

Анотація

          У даному курсовому проекті було розроблено схему підсилювача нижніх частот  відтворення для магнітофону .

          Підсилювальний каскад  пристрою було розраховано на дискретних елементах, що дало цілий ряд переваг у порівнянні з виконанням подібного пристрою на інтегральних мікросхемах ( першу чергу ціна).

          У роботі також було здійснено моделювання підсилювача при допомозі схемного пакету  Micro-Cap V.

В с т у п

Підсилювачем називають пристрій в навантаження якого надходить підсилений за потужністю вихідний сигнал. Ефект підсилення сигналу за потужністю досягається за рахунок відбивання енергії від джерела живлення. В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів висуваються різні вимоги, і це значним чином впливає на схемотехнічні рішення, за якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування таких рішень, які дають можливість отримати високий ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий динамічний діапазон частот. Підсилювачі відтворення широко застосовуються в приладах магнітного звуковідтворення. Вони дозволяють швидко і якісно отримати копію звукового сигналу, записаного на магнітній стрічці.Підсилювачі відтворення призначенні для підсилення сигналів, що надходять від звуковідтворюючої або універсальної головки, і частотної корекції.Особливості підсилювача відтворення слідуючі:

1)  Робота при слабких сигналах (ЕРС, яку розвиває відтворююча головка, не перевищує декількох мілівольт).

2)  Внутрішній опір джерела сигналу (магнітної головки) залежить від частоти і змінюється в широких межах, при цьому розрахунок звичайно ведеться на середній частоті діапазону  f=1кГц.

3)  Нерівномірність амплітудно - частотної характеристики, яка необхідна для частотної корекції сигналів, може досягати 20…25дб.

4)  Зважаючи на велику вихідну потужність доцільно кінцевий каскад виконати по двухтактній схемі.

5)  Проектований пристрій стереофонічний.

В данному курсовому проекті розраховано і розроблено підсилювач відтворення магнітофона. Він включає в себе розрахунки структурної схеми, електричної схеми. Основні труднощі, що зустрічаються при розробці підсилювача відтворення, полягають в досягненні низького рівня власних шумів і мінімального рівня нелінійних спотворень

1.Розробка технічного завдання

      Розроблений пристрій – підсилювач відтворення магнітофона стерео стаціонарний ’’1’’ групи складності, є доволі складним радіоелектронним апаратом з кінцевим значенням експлуатаційної надійності

      По функціональним можливостям, елементної бази і технології виготовлення підсилювач відтворення магнітофона відноситься до четвертого покоління.

      Первинним  джерелом  живлення  пристрою  є  напруга  живлення ~ 220 В ±10% змінного струму, частотою 50 Гц ±2% при збережені параметрів в межах норми.

         Ефективний діапазон частот, обмежений підсиленням, Гц, - 50 – 14000

         Номінальна вихідна потужність одного (кожного) каналу, Вт, - 20

         Номінальний опір навантаження одного (кожного) каналу, Ом, - 4

         Вхідний опір, Ом, - 200

         Нелінійні спотворення, %, - 1,5

         Частотні спотворення: в області НЧ, дБ, - 2,5

                                                в області ВЧ, дБ, - 2,0

         Співвідношення сигнал/шум, не менше, дБ, - 60

         Границі ослаблення регулятора гучності, не менше, дБ, - 40

         Границі регулювання тембру, не менше, дБ, - ±20

        Пристрій повинен відповідати технічним вимогам для підсилювачів такого типу та державним стандартам.

        В підсилювачі відтворення магнітофона забезпечується: висока лінійність АЧХ та ФЧХ, ідентичність каналів при будь-яких положеннях регуляторів, мінімальні особисті шуми та спотворення.

2.Розробка структурної схеми пристрою

2.1  Визначення величини опору навантаження

Рном.гр= nPвих=…(4...5)*30=120...150 Вт

Діапазон частот гучномовця має бути в межах  або більшим за діапазон частот підсилювача за ТЗ:

                              Fн.гр. £ 50 Гц  ,                    Fв.гр. > 12 кГц .

Похожие материалы

Информация о работе