Розрахунок параметрів електричної схеми

Страницы работы

Содержание работы

3. Розрахунок параметрів електричної схеми.

3.1.Розрахунок каскаду попереднього підсилення.

Враховуючи, що для каскаду СЕ

За вхідними характеристиками маємо:

Отже, робоча пряма перетне вісь   в точці

Побудувавши робочу пряму(див.рис.1 додаток1), на вхідних та вихідних характеристиках визначаємо положення робочої точки.

Розраховуємо резистори, потужність, яка розсіюється на них. Вибираємо їх номінали.

 

Вибираємо R5 --    ___________________________

Вибираємо R6 –    ___________________________

Вибираємо R4=133кОм.

Вибираємо R4 –    ___________________________

Тоді .

Вибираємо R3 –    ___________________________

При таких даних маємо:

Для розрахунку ємності задамося

Вибираємо С1--    ___________________________

С2 розраховуємо як ВЧ-корекцію.

Вибираємо С2--    ___________________________

3.2.Розрахунок каскаду кінцевого підсилення.

Враховуючи, що для каскаду СЕ

За вхідними характеристиками маємо:

Отже, робоча пряма перетне вісь   в точці

     Побудувавши робочу пряму(див.рис.2 додаток1), на вхідних та вихідних харак

-теристиках визначаємо положення робочої точки.

 

Розраховуємо резистори; потужність, яка розсіюється на них. Вибираємо їх номінали.

 

Вибираємо R9 --    ___________________________

Вибираємо R10 –    ___________________________

Вибираємо R8=75кОм.

Вибираємо R8 –    ___________________________

Тоді .

Вибираємо R7 –    ___________________________

При таких даних маємо:

Для розрахунку ємності задамося

Вибираємо С3 –    ___________________________

С6 розраховуємо як ВЧ-корекцію.

Вибираємо С5-- __________________________

3.3.Розрахунок регулятора підсилення.

Нам необхідно зробити придушення сигналу на  або в 20раз.

Знайдемо амплітуду сигналу після придушення:

Отже, після такого подільника сигнал на вході більший за напругу шумів.

Виберемо резистор . Тоді зміний резистор .

Зміний резистор вибираємо типу А, щоб в нього залежність опору від кута повороту була лінійною.

Вибираємо резистор  R1 -- __________________________

Вибираємо резистор  R2 -- __________________________

3.4.Розрахунки  пристрою .

Розрахуємо коефіцієнти частотних спотворень в області ВЧ.

.Це відповідає ТЗ.

Розрахуємо коефіцієнти підсилення по напрузі каскадів.

Для КПП матимемо:

Відомо, що

Для ККП матимемо:

Враховуючи, що .(зворотній звязок дуже малий) матимемо:

Тоді загальний коефіцієнт підсилення по напрузі становиме:

Це також відповідає вимогам ТЗ.При подачі на вхід сигналу  амплітудою 0,3В на виході миотримаємо підсилений сигнал амплітудою 50В.

Розрахуємо коефіцієнти частотних спотворень в області нижніх частот.

Спочатку для КПП.

Далі для ККП.

Отже загальний коефіціент частотних спотрворень в області НЧ становитиме

Знайдемо коефіцієнт нелінійних спотворень  пристрою методом пяти ординат. Для цього побудуємо наскрізну характеристику зміного струму (див. Рис.3. Додаток 1).

Зграфіка визначаємо:

 

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
193 Kb
Скачали:
0