Розробка схеми підсилювача нижніх частот відтворення для магнітофону, страница 5

3.1.14 Визначаємо  необхідні величини  опору R1 , емності С1 та  їх тип :

           R1=2Uбо.пп./(ІкоVТ1бо.пп.=2*0,6/(0,14+2,5*10-3)=8,6 Ом

           РR1=(2*Uбо.пп.)2/R1=2*0,6/8,2=0,18 Вт

            По ряду Е24 R1:С2–24–0,25-8,2 Ом ±5%

           С1>5…10/2pFнR1=10/6,28*50*8,2=3,9*10-3 Ф

            По ряду Е24 С1: К50-6-3900мкФ ´ 63 В ±8020

3.2  Розрахунок попереднього каскаду (VT3)

3.2.1  Розрахуємо опір Rб1 та  Rб2 та їх типи:

Rб1=(Ек-Uбо-URe)/(Ig+Iбо)

Ig»(3…10)Iбо=6*3*10-3=18 мА

      РRб1=(Ек-Uбо-URe)2/Rб1=(40-0,5-4)2/1600=0,

Rб1=(40-0,5-4)/(18*10-3+3*10-3)=1,69 кОм

РRб1=(Ек-Uбо-URe)2/Rб1=(40-0,5-4)2/1600=0,79 Вт

По ряду Е24 Rб1: С2-24-1-1,6 кОм±5%

Rб2=(Uбо+ URe)/ Ig=(0,5+4)/18*10-3=250 Ом

     РRб2= (Uбо+URe)2/ Rб2=(0,5+4)2/240=0,08 Вт

     По ряду Е24 Rб2:С2-22-0,125-240 Ом±5%

     Кр=26,8 дБ                                                                            

      Мн=0,8 дБ

      Мв=0,8 дБ                                                       

      Fв=14 кГц                                                                                     

      Fн=50 Гц                                                                                

      Свх.сл.=115 пФ                                                                                        

      Rвх.сл.=194 Ом                                                

      Iко=0,14 А                                   

       Рис.3.4  Каскад попереднього підсилення

3.2.2  По довідниковим даним для транзистора КТ815Б при Iко=0,14А  Uко≈0,5Ек=0,5*40=20 В ,  Iбо=3мА  ,  Uбо=0,5 В

3.2.3.Визначаємо необхідні величини опору Rе та ємності Се, та їх тип:

Rе=0,1Ек/Iко+Iбо =0,1*40/0,14+3*10-3=28,6 Ом

РRе=(0,1Ек)2/Rе=0,53 Вт

По ряду Е24 Rе:С2-24-1-30 Ом ±5%

Се>10…20/(2pFнRе)=20/2*3,14*50*30=2,123*10-3 Ф

     По ряду Е24 Се: К50-6-2200 мкФ ´ 63 В ±8020

3.2.4  Розрахуємо коефіцієнт підсилення по потужності Кр:

     Кр=КU*Кі

де       Кі»h21емін=40 ,   Кu=Кі*RS/Rвх ,

          Rвх~=∆Uб/∆Iб » 500 Ом

Rвх» Rвх~* Rб2/( Rвх~+ Rб2)=500*240/(500+240)=162 Ом

RS= Rн1* Rвх.сл./ Rн1+Rвх.сл.=110*194/(110+194)=70 Ом

Кu=40*70/162=17,3

тоді          Кр=17,3*40=692 (28,4 дБ)

Кр > Крпр.р на 1,6 дБ, що допустимо

3.2.5  Уточнюємо величину частотних спотворень в області висоих частот:

Мв=√ 1+(2πFвСо RS)2

Со=Ск*h21eмін+См+Свхсл=60*10-12*40+20*10-12+115*10-12=2,5*10-9 Ф

Мв= √ 1+(6,28*14000*2,5*10-9*70)2 =1 (0дБ)

            3.3. Розрахунок регулятора тембру (форми АЧХ )

Цей регулятор займає проміжний стан між графічними еквалайзерами та звичайними регуляторами тембрів. Він значно простіший перших і в той же час володіє більш широкими можливостями корекції АЧХ у порівнянні з іншими, що досягається введенням незалежних регулювань частоти зрізу. Пристрій в цілому неінвертуючий і володіє одиничним коефіцієнтом передачі в області середніх частот. Для роботи використовуються лінійні потенціометри. Такі регулятори характеризуються симетричністю АЧХ відносно значення одиничного підсилення при завалі та підйомі. При проектуванні регулятора тембру будемо використовувати операційний підсилювач К140УД1А, параметри якого вказані у таблиці 3.1.                                

Таблиця 3.1-Параметри мікросхеми К140УД1А

Параметр мікросхеми

Одиниці вимірювання

Значення

Вхідний струм

нА

7*103

Різниця вхідних струмів

нА

2,5*103

Вхідний опір

МОм

4*10-3

Напруга зміщення нуля

мВ

9

Коефіцієнт підсилення напруги

³0,5*103

Частота одиничного підсилення

МГц

3

Вихідний опір

Ом

700

Максимальний вихідний струм

мА

3

Максимальна вихідна напруга

В

±2,8

Максимальна вхідна диференційна напруга

В

±1,5

Максимальна синфазна вхідна напруга

В

±3

Напруга живлення

В

±6,3

Струм споживання

мА

4,2

Наявність зовнішної корекції

Є

Наявність захисту від короткого замикання на виході

Є