Розробка схеми підсилювача нижніх частот відтворення для магнітофону, страница 8

        R3=( Кu τ2/ τ1-1)Rвх=(24,8*3180/8000-1)1800=15,9 кОм

        R3:С2-22-0,125-16 кОм ±5%

        R2=Кu(1- τ2/ τ1)Rвх=24,8(1-3180/8000)1800=26,8 кОм

        R2 : С2-22-0,125-27 кОм  ±5%

        С2= τ1/ R2=8000*10-6/27000=0,296 мкФ

        С2: К73-9-0,3 мкФ ´ 63 В ±5%

 Fо=7,5 кГц – границя частотного перепаду(спад - підйом) АЧХ

         Fо≈1/2pС4(Rвх+R4)

         Fв=1/2pС4R4 ,

то

         С4=(1-Fо/Fв)/(Fо2pRвх)=(1+75000/14000)/(7500*6,28*1800)=19 нФ

         С4: К73-5-20 нФ´ 63 В ±5%

         R4=1/2pС4 Fв=1/6,28*14000*20*10-9=663 Ом

         R4: С2-22-0,125-680 Ом  ±5%

3.8.  Перерахунок частотних та  нелінійних спотворень

   Мв=Мвтр+Мвск

Загальний коефіцієнт частотних спотворень в області ВЧ:

Мв=Мвпп+Мв815+Мв’3102+Мв’’3102=0+0+0,1+0=0,1 дБ < Мвпоп.розр.

Загальний коефіцієнт частотних спотворень в області НЧ:

Мн=Мнпп+Мн815+Мн’3102+Мн’’3102 =0,55+0,8+0,2+0,2=2,45 дБ ≈ Мнпоп.розр

Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень дорівнює:

Кн=Кнпп+Кн815+Кн’3102+Кн’’3102=0,09+0,8+0,5+0,5=1,89%

4. Моделювання пристрою на ЕОМ.

Моделювання розробленого підсилювача проводилося в системі Micro-CapV.  Для спрощення аналіз підсилювача проводимо по блоках (окремо для попереднього, та кінцевого каскаду).

Схема попереднього каскаду підсилення в системі  Micro-Cap 5 має вигляд рис4.1. В даній системі нема  моделей змінних резисторів, тому на схемі вони зображені у вигляді двох резисторів, один з опором 0 Ом, а інший – номінальне значення змінного резистора (для такого випадку регулятор знаходиться в  крайному положенні). При дослідженні схеми ці опори змінюються (один збільшується, інший зменшується), що моделює зміну положення ручки регулювання. При аналізі в моделюючій програмі використовувались аналоги використаних при розрахунку елементів. Параметри аналогів дуже близькі до тих елементів, що використовувались при розрахунку.

Рисунок 4. 1. Модель схеми регулятора тембру

Рисунок 4. 2. Вигляд АЧХ тембро блоку при середніх положеннях регуляторів.

Рисунок 4. 3. Вигляд АЧХ темброблоку при максимальних положеннях регуляторів тембру.

Рисунок 4. 4 Вигляд АЧХ темброблоку при мінімальних положеннях регуляторів тембру.

Рисунок 4. 5. Регулювання гучності підсилювача.


Рисунок 4.6.  Моделдь кінцевого каскаду.

Рисунок 4. 7.  АЧХ та ФЧХ кінцевого каскаду.

Рисунок 4.8 Модель попередніх каскадів із коректуючими ланками


Рисунок 4.9. Вигляд АЧХ попереднього підсилювача із коректуючими ланками

5.Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами технічного завдання.

Розроблений пристрій повністю відповідає вимогам технічного завдання.

Отримані результати і вимоги ТЗ занесемо до таблиці 5.1:

Таблиця5.1-Порівняння результатів проектування та моделювання.

Параметр пристрою

Заданий у ТЗ

Розробленого пристрою

Вихідна потужність

20 Вт

20 Вт

Частотний діапазон

50 Гц-14 кГц

50 Гц-14кГц

Нелінійні спотворення

2,5 %

2,5 %

Частотні спотворення

Мн=2,5 Мв=2дБ

Мн=2,5дБ  Мв=1дБ

Співвідношення сигнал/шум

60 дБ

60дБ

Регулювання гучності

40 дБ

41дБ

Регулювання форми АЧХ

±20 дБ

±17дБ

Заключення .

 В процесі виконання курсового проекту розрахований підсилювач  відтворення магнітофона та розроблена частина технічної документації, необхідна для його виготовлення.

          Розрахунок наведений для одного каналу стереофонічного підсилювача, а насправді підсилювач містить два ідентичних канали.

          Застосування інтегральної мікросхеми в регуляторі тембру  підсилювача дозволяє спростити принципову схему,  знизити собівартість та зменшити габарити пристрою.